Φράγκων 12, ΤΚ: 54626, Θεσσαλονίκη

+30 2310 541017 info@motive.com.gr

Μελέτες

Μελέτες – Motive Consulting

Οργάνωση: Η λέξη κλειδί για την σωστή δημιουργία της κάθε εταιρίας.Οι σύμβουλοι επιχειρήσεων της Motive Συμβουλευτικής αναλαμβάνουν με μεγάλη εμπειρία στον τομέα της οργάνωσης και διοίκησης την υποστήριξη επιχειρήσεων και οργανισμών στους παρακάτω τομείς:

  • Οργάνωση Πωλήσεων (Στοχοθέτηση – Εισπράξεις – Προμήθειες)
  • Επιχειρηματικές Διαπραγματεύσεις
  • Λοιπές Εξειδικευμένες Μελέτες
Motive Συμβουλευτική