Φράγκων 12, ΤΚ: 54626, Θεσσαλονίκη

+30 2310 541017 info@motive.com.gr

Υπηρεσίες

Η Motive Συμβουλευτική που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα. Αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρίας αποτελεί η ανάπτυξη, εφαρμογή και υποστήριξη συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκπαίδευσης στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς.
Ειδικότερα, στις δραστηριότητες της Motive Συμβουλευτική συγκαταλέγονται:

 • Σύνταξη μελετών για την υποβολή προτάσεων για συμμετοχή σε προγράμματα επιδότησης
 • Εκπόνηση Οικονομοτεχνικών μελετών υπαγωγής σε Αναπτυξιακό Νόμο
 • Στρατηγικός σχεδιασμός επιχειρηματικών σχεδίων
 • Προγραμματισμός και διοίκηση σύνθετων έργων Οργάνωσης και Διοίκησης
 • Εκπόνηση μελετών και εφαρμογή μεθόδων ανάπτυξης και παρακίνησης του ανθρώπινου δυναμικού
 • Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού
 • Μελέτη, εφαρμογή και συντήρηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας
 • Μελέτη και εφαρμογή ανασχεδιασμού επιχειρηματικών λειτουργιών
 • Αθλητικό Marketing
 • Life & executive coaching
 • Mentoring

Η ανώτατη εκπαίδευση των στελεχών σε συνδυασμό με την γνώση της αγοράς στους παραπάνω κλάδους και την εμπειρία τους έχει δώσει το έναυσμα για την ταχεία ανάπτυξη της Motive Συμβουλευτική.

Η Motive Συμβουλευτική είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004.