Φράγκων 12, ΤΚ: 54626, Θεσσαλονίκη

+30 2310 541017 info@motive.com.gr

Blog Posts

Δελτίο τύπου δεύτερου κύκλου σεμιναρίου «DPO Pro Expert»

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε στις 8 – 9 και 14 – 16 Μαρτίου 2018 ο […]

Ανάθεση έργου υλοποίησης Information Security Management System κατά ISO 27001 και Εναρμόνισης με τον GDPR 2016/679 από την MARMOR SG A.E. – STONEGROUP INTERNATIONAL

Η MARMOR SG A.E. – STONEGROUP INTERNATIONAL εμπιστεύεται την Motive Συμβουλευτική και την εξειδικευμένη ομάδα της GDPR Pro για τον […]

Ανάθεση έργου υλοποίησης Information Security Management System κατά ISO 27001 και Εναρμόνισης με τον GDPR 2016/679 από την ASSET CONSULTING

Η ASSET CONSULTING εμπιστεύεται την Motive Συμβουλευτική και την εξειδικευμένη ομάδα της GDPR Pro για τον Σχεδιασμό, Ανάπτυξη και Εφαρμογή […]

Ανάθεση έργου υλοποίησης Εναρμόνισης με τον GDPR 2016/679 από την IATRICA Α.Ε.

Η IATRICA Α.Ε. εμπιστεύεται την Motive Συμβουλευτική και την εξειδικευμένη ομάδα της GDPR Pro σε συνεργασία με την Q-PLAN για το έργο […]

Ανάθεση έργου υλοποίησης Εναρμόνισης με τον GDPR 2016/679 από την ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ Α.Ε.

Το ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ Α.Ε. εμπιστεύεται την Motive Συμβουλευτική και την εξειδικευμένη ομάδα της GDPR Pro σε […]

Ανάθεση έργου υλοποίησης Εναρμόνισης με τον GDPR 2016/679 από την GENELABS ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ

Η GENELABS ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ εμπιστεύεται την Motive Συμβουλευτικήκαι την εξειδικευμένη ομάδα της GDPR Pro σε συνεργασία με την Q-PLAN για το έργο […]

Ανάθεση έργου υλοποίησης Εναρμόνισης με τον GDPR 2016/679 από την ΒΙΟΕΡΕΥΝΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Η ΒΙΟΕΡΕΥΝΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ εμπιστεύεται την Motive Συμβουλευτική και την εξειδικευμένη ομάδα της GDPR Pro σε συνεργασία με την Q-PLAN για το […]

Ανάθεση έργου υλοποίησης Εναρμόνισης με τον GDPR 2016/679 από την ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ

Η ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ εμπιστεύεται την Motive Συμβουλευτική και την εξειδικευμένη ομάδα της GDPR Pro σε συνεργασία με την Q-PLAN για το […]

Ανάθεση έργου υλοποίησης Εναρμόνισης με τον GDPR 2016/679 από την ΠΡΟΛΗΨΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.

Η ΠΡΟΛΗΨΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.εμπιστεύεται την Motive Συμβουλευτική και την εξειδικευμένη ομάδα της GDPR Pro σε συνεργασία […]

Ανάθεση έργου υλοποίησης Information Security Management System κατά ISO 27001 και Εναρμόνισης με τον GDPR 2016/679 από την PROSET

Η PROSET εμπιστεύεται την Motive Συμβουλευτική και την εξειδικευμένη ομάδα της GDPR Pro για […]