Φράγκων 12, ΤΚ: 54626, Θεσσαλονίκη

+30 2310 541017 info@motive.com.gr

Blog Posts

Ανάθεση έργου υλοποίησης Εναρμόνισης με τον GDPR 2016/679 από τo GRAND RESORT LAGONISSI-ATTIKOΣ ΗΛΙΟΣ AE

Τo GRAND RESORT LAGONISSI-ATTIKOΣ ΗΛΙΟΣ AE εμπιστεύεται την Motive Συμβουλευτική και την εξειδικευμένη ομάδα […]

Ανάθεση έργου υλοποίησης Εναρμόνισης με τον GDPR 2016/679 από την ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΕ

Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΕ εμπιστεύεται την Motive Συμβουλευτική και την εξειδικευμένη ομάδα της GDPR […]

Ανάθεση έργου υλοποίησης Εναρμόνισης με τον GDPR 2016/679 από την ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕ

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕ εμπιστεύεται την Motive Συμβουλευτική και την εξειδικευμένη ομάδα της […]

Ανάθεση έργου υλοποίησης Εναρμόνισης με τον GDPR 2016/679 από την ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

Η ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ εμπιστεύεται την Motive Συμβουλευτική και την εξειδικευμένη ομάδα της GDPR Pro […]

Ανάθεση έργου υλοποίησης Εναρμόνισης με τον GDPR 2016/679 από την ΕΓΚΥΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΑΕ

Η ΕΓΚΥΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΑΕ εμπιστεύεται την Motive Συμβουλευτική και την εξειδικευμένη ομάδα της GDPR […]

Ανάθεση έργου υλοποίησης Εναρμόνισης με τον GDPR 2016/679 από την ΒΙΟΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΥΓΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΕ

Η ΒΙΟΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΥΓΕΙΑΣ Ιδιωτικό Πολυιατρείο ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ εμπιστεύεται την Motive Συμβουλευτική και την εξειδικευμένη […]

Ανάθεση έργου υλοποίησης Εναρμόνισης με τον GDPR 2016/679 από την ΒΙΟΤΥΠΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ

Η ΒΙΟΤΥΠΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Ιδιωτικό Πολυιατρείο ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ εμπιστεύεται την Motive Συμβουλευτική και την εξειδικευμένη ομάδα […]

Ανάθεση έργου υλοποίησης Εναρμόνισης με τον GDPR 2016/679 από την ΒΙΟΤΥΠΟΣ Ιδιωτικό Πολυιατρείο ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ

Η ΒΙΟΤΥΠΟΣ Ιδιωτικό Πολυιατρείο ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ εμπιστεύεται την Motive Συμβουλευτική και την εξειδικευμένη ομάδα της […]

Ανάθεση έργου υλοποίησης Εναρμόνισης με τον GDPR 2016/679 από την Ποσειδώνειο Ιδιωτικό Πολυιατρείο – ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ

Η Ποσειδώνειο Ιδιωτικό Πολυιατρείο -ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ εμπιστεύεται την Motive Συμβουλευτική και την εξειδικευμένη ομάδα της […]

Ανάθεση έργου υλοποίησης Εναρμόνισης με τον GDPR 2016/679 από την Ιατρική Επίβλεψη Πολυιατρείο ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ

Η Ιατρική Επίβλεψη Πολυιατρείο ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ εμπιστεύεται την Motive Συμβουλευτική και την εξειδικευμένη ομάδα […]