Φράγκων 12, ΤΚ: 54626, Θεσσαλονίκη

+30 2310 541017 info@motive.com.gr

Πελάτες – Ιδιωτικός Τομέας

ΕΞΕΛ ΓΚΡΟΥΠ ΑΕΒΕ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Γ. ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ EUROCERT Ε.Φ.Ε.Τ. ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΘΑΛΑΣΣΟΥΔΗΣ Ε & ΣΙΑ ΕΕ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Θ.- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε ΚΑΤΣΩΝΗΣ Κ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΜΠΕΛΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ο.Ε. CRIESPΙ
ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Δ. – ΚΑΤΑΚΑΛΟΣ Γ. ΟΕ KAPANET ΠΑΠΑΦΛΩΡΑΤΟΣ Δ.-ΠΟΔΑΡΑΣ Α.-ΣΠΥΡΙΑΔΟΥ Μ. Ο.Ε. ΣΙΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗ ΙΚΕ ΣΠΥΡΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τ.Ε.Δ.Κ. ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΤΖΕΤΖΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΠΤΣΙΟΣ ΣΤ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΟΥΡΟΥΚΙΔΗΣ ΛΑΖ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ COM.AC