Φράγκων 12 ΤΚ: 54626 Θεσσαλονίκη, Ερμού 56 ΤΚ:10563 Αθήνα

+30 2310 541017,+30 213 0994115 info@motive.com.gr

Isosoft Process

Η Motive Συμβουλευτική, με στόχο την υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων για την διαχείριση της ποιότητας και συμβαδίζοντας με  τις τεχνολογικές εξελίξεις, ανέπτυξε το λογισμικό Process σε συνεργασία με την εταιρία ISOSOFT. Το Process αποτελεί την υπηρεσία για την ηλεκτρονική παρακολούθηση των διαδικασιών που απαιτούνται από τα Διεθνή πρότυπα ISO.
Process

Η εφαρμογή Process αποτελεί ένα ολοκληρωμένο και πλήρως αυτοματοποιημένο εργαλείο για το σχεδιασμό, εφαρμογή και έλεγχο των Διαδικασιών των Επιχειρήσεων του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα. Αποτελεί την ιδανική λύση για την ηλεκτρονική τήρηση και παρακολούθηση των Λειτουργικών Διαδικασιών και των Συστημάτων Διαχείρισης (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 κλπ) των Επιχειρήσεων. Η εφαρμογή Isosoft Process καλύπτει ήδη τις απαιτήσεις των Νέων Εκδόσεων των Προτύπων (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 κλπ)

Το σύστημα λειτουργεί ως ένας ηλεκτρονικός οδηγός και καταχωρητής δεδομένων βασισμένος σε βέλτιστες τεχνικές παγκοσμίως για κάθε διεργασία-διαδικασία.

Περιγραφή Λειτουργιών

  • Διαχείριση Προσωπικού
  • Διορθωτικές Ενέργειες
  • Διαχείριση Κινδύνων
  • Διαχείριση Προμηθευτών
  • Διαχείριση Εγγράφων

Δοκιμάστε την demo έκδοση Isosoft-Process