Φράγκων 12 ΤΚ: 54626 Θεσσαλονίκη, Ερμού 56 ΤΚ:10563 Αθήνα

+30 2310 541017,+30 213 0994115 info@motive.com.gr

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας στα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων υπαγωγής  επενδυτικών σχεδίων στα 2 καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016,  «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ».

Νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 30η Ιανουαρίου. Οι φάκελοι τεκμηρίωσης μπορούν να υποβάλλονται μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου .

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στους έμπειρους συμβούλους της Motive Συμβουλευτικής!