Φράγκων 12 ΤΚ: 54626 Θεσσαλονίκη, Ερμού 56 ΤΚ:10563 Αθήνα

+30 2310 541017,+30 213 0994115 info@motive.com.gr

Ολοκλήρωση Υποβολών των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 για τις ΜΜΕ

Την Παρασκευή 08/07/2016 και ώρα 17:00 ολοκληρώθηκαν οι ηλεκτρονικές υποβολές των προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, «Αναβάθμιση μικρών πολύ μικρών επιχειρήσεων  για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και με αρκετά μεγάλη συμμετοχή.

Τέσσερις μέρες  νωρίτερα, την Δευτέρα 04/07/2016 είχαν ολοκληρωθεί και οι υποβολές των αιτήσεων για το πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό  τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών», με εξίσου μεγάλη συμμετοχή.

Στο προσεχές διάστημα ξεκινά η αξιολόγηση των προτάσεων για την κατάρτιση του πίνακα των δυνητικά δικαιούχων.

Motive Συμβουλευτική