Φράγκων 12 ΤΚ: 54626 Θεσσαλονίκη, Ερμού 56 ΤΚ:10563 Αθήνα

+30 2310 541017,+30 213 0994115 info@motive.com.gr

Παράταση υποβολής αιτήσεων στα καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου

Παράταση ενός μήνα δόθηκε για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στα καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 «Γενική Επιχειρηματικότητα»,  «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ». Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού η νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται στην 20 Ιανουαρίου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στους έμπειρους συμβούλους επιχειρήσεων της  Motive Συμβουλευτικής.