Φράγκων 12 ΤΚ: 54626 Θεσσαλονίκη, Ερμού 56 ΤΚ:10563 Αθήνα

+30 2310 541017,+30 213 0994115 info@motive.com.gr

Cloud Computing & ISO 20000

Cloud Software as a Service (SaaS)

Το cloud computing έχει μπει δυναμικά στη ζωή μας τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και σε εργασιακό .

Πολλές από τις εφαρμογές που χρησιμοποιούμε καθημερινά βασίζονται στο cloud. Χαρακτηριστικές υπηρεσίες είναι και το SoundCloud, το GrooveShark, το iTunes, αλλά και οι διάφορες υπηρεσίες ανταλλαγής email.

Αλλά και εμπορικός κλάδος έχει στραφεί στην χρήση εφαρμoγών βασισμένων στο «σύννεφο».Σύμφωνα με τα νέα στατιστικά που έρχονται στο φως από το  την Ετήσια Έρευνα Ηλεκτρονικού Εμπορίου για το 2015-2016 οι επιχειρήσεις έχουν μπει δυναμικά στο «παιχνίδι» του cloud computing και βασίζουν τις υπηρεσίες τους σ’ αυτό.

Σήμερα οκτώ στις δέκα εταιρείες δηλώνουν πως ενδιαφέρονται για το Cloud Computing, με περίπου τέσσερις στις δέκα να έχουν εφαρμόσει σχετική στρατηγική. Έρευνα της IDC  με τη SAP δείχνει ότι το 19% των εταιρειών σκοπεύει να εφαρμόσει στρατηγική Cloud τους επόμενους δώδεκα μήνες, ενώ ένα ποσοστό 14% απαντά ότι το αξιοποιεί για μια συγκεκριμένη υπηρεσία, αλλά δεν έχει πλάνα για ολοκληρωμένη εφαρμογή του.

 iso-20000

Cloud computing και ISO 20000

Το ISO/IEC 20000 είναι το πρώτο Διεθνές Πρότυπο για τη Διαχείριση των IT υπηρεσιών.Οι οργανισμοί- εταιρίες- Διευθύνσεις που παρέχουν υπηρεσίες IT θα πρέπει να επιθεωρηθούν από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης για να λάβουν το πιστοποιητικό και στη συνέχεια ελέγχονται σε ετήσια βάση για την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής κατά ISO 20000

Οφέλη

Γιατί λοιπόν είναι το ISO / IEC 20000 σημαντικό;

Δεδομένου ότι, μόνο εταιρείες που έχουν αποδείξει ότι έχουν εφαρμόσει όλες  τις διαδικασίες διαχείρισης των IT υπηρεσιών, μέσα σε ένα πλαίσιο διαχείρισης του συστήματος ποιότητας, μπορούν να πιστοποιηθούν, η επίτευξη πιστοποίησης αποτελεί σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις αυτές σε πολλούς τομείς, όπως:

 • Εσωτερική παροχή ITServices (προσωπικό, υποδομές, κλπ)
 • Εξωτερική παροχή ITServices (πελάτες, συνεργάτες κλπ)
 • Εταιρίες παροχής υπηρεσιών hosting, datacenter ( που φιλοξενείται / cloud λύσεις)
 • Ανάδοχοι σε Έργα Δημόσιου τομέα

 

Η βελτίωση της πληροφορικής και η αυστηρή επεξεργασία του λογιστικού ελέγχου και η τεκμηρίωση των διαδικασιών αυτών, αποτελεί βασική προϋπόθεση για πολλούς τομείς που τώρα υπόκεινται σε αυστηρές ρυθμίσεις

 • Nα αναθέτουν σημαντικές λειτουργίες
 • Ανταγωνιστική διαφοροποίηση
 • Πρόσβαση σε σημαντικές αγορές
 • Βελτιωμένη επιχειρησιακή συμμόρφωση
 • Βελτιωμένες συγχωνεύσεις και εξαγορές
 • Συνεχής βελτίωση
 • Αποδεδειγμένες βέλτιστες πρακτικές