Φράγκων 12 ΤΚ: 54626 Θεσσαλονίκη, Ερμού 56 ΤΚ:10563 Αθήνα

+30 2310 541017,+30 213 0994115 info@motive.com.gr

Yποβολές αιτήσεων υπαγωγής στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο (4399/2016)

Στις 19/10/216 ξεκίνησαν οι υποβολές αιτήσεων υπαγωγής στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο (4399/2016). Οι υποβολές αφορούν τα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα»,  «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού», «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους».

Για τα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ», η προθεσμία λήγει στις 20 Δεκεμβρίου 2016 και για τα άλλα δύο, «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους», στις 28 Απριλίου 2017.

Με τη λήξη του ανωτέρω κύκλου, τα δύο πρώτα καθεστώτα θα επαναπροκηρυχθούν τον Μάρτιο του 2017 και τα δύο επόμενα τον Μάιο του 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-541017