Φράγκων 12 ΤΚ: 54626 Θεσσαλονίκη,Παραδείσου 14 ΤΚ:15125 Αθήνα

+30 2310 541017,+30 2106850499 info@motive.com.gr

Αναμενόμενες Επιδοτήσεις

 • Νέος Αναπτυξιακός Νόμος – Νόμος 4887/2022
 • Εξοικονομώ – Επιχειρώ
 • Αναβάθμιση Μεσαίων Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
 • «Αναβάθμιση, πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» Β΄ Κύκλος
 • Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση
 • Ενίσχυση νέων και υφιστάμενων Συνεργατικών Σχηματισμών ΜΜΕ για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
 • Ενίσχυση αλυσίδων προστιθέμενης αξίας
 • Ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιομηχανίας
 • Σύγχρονη Μεταποίηση
 • Αναβάθμιση εταιρειών franchising
 • Νεοφυής Επιχειρηματικότητα Β’ Κύκλος

 

 

GDPR ProΕναρμόνιση επιχειρήσεων με τον κανονισμό GDPR

Η GDPR Pro, σε συνεργασία με την Motive Συμβουλευτική, υλοποιεί έργα εναρμόνισης επιχειρήσεων - οργανισμών με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Επισκεφτείτε το site