Φράγκων 12 ΤΚ: 54626 Θεσσαλονίκη, Ερμού 56 ΤΚ:10563 Αθήνα

+30 2310 541017,+30 213 0994115 info@motive.com.gr

Business Process Re-engineering

Ο ανασχεδιασμός των λειτουργιών (business process re-engineering ή BPR) που εφαρμόζει η Motive Συμβουλευτική με έδρα την Θεσσαλονίκη, αποτελεί μια συγκεκριμένη μεθοδολογία και φιλοσοφία για την επίτευξη ριζικών αλλαγών σε συγκεκριμένες επιχειρησιακές διαδικασίες μιας επιχείρησης, οι οποίες και επιφέρουν ιδιαίτερα σημαντικά και κυρίως μετρήσιμα αποτελέσματα, τα οποία και δημιουργούν ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις του κλάδου.

Στόχοι του business process re-engineering έργου που εφαρμόζεται με επιτυχία από τους συμβούλους επιχειρήσεων μας  είναι:
  • Η σταθεροποίηση των διεργασιών,
  • Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών,
  • Η αύξηση της παραγωγικότητας,
  • Η μείωση του λειτουργικού κόστους και
  • Η μέγιστη δυνατή ικανοποίηση των πελατών