Αρκαδίας 2 ΤΚ:11526 Αθήνα,Φράγκων 12 ΤΚ: 54626 Θεσσαλονίκη

+30 2106850499,+30 2310 541017, info@motive.com.gr

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης – ISO 14001

Η προστασία του περιβάλλοντος έχει εξελιχθεί σε σημαντικό παράγοντα διαμόρφωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Η νέα αυτή προσέγγιση της ανάπτυξης των επιχειρήσεων καθιστά σημαντική τη διαχείριση και διασφάλιση της ποιότητας σε συνδυασμό με την περιβαλλοντική διαχείριση. Έχει ως στόχο την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας μέσω δραστηριοτήτων φιλικών προς το περιβάλλον.

Προς την κατεύθυνση αυτή υιοθετήθηκε ένα πρότυπο για την εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Ελέγχου που είναι γνωστό με την ονομασία ΕΜΑS ή ΙSO 14001. Ορίζει δηλαδή τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις τις οποίες θα πρέπει να ικανοποιεί μια επιχείρηση ώστε να λειτουργεί με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, προσπαθώντας να μειώνει διαρκώς τις αρνητικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της. Τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης προσφέρουν στις επιχειρήσεις ένα καινούργιο και ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, την περιβαλλοντική συνείδηση.

Η Μotive Συμβουλευτική  με εξειδικευμένους συμβούλους επιχειρήσεων αναλαμβάνει την πλήρη οργάνωση της εταιρείας βάσει του προτύπου ISO 14001 και την προετοιμασία της για την πιστοποίηση από Ανεξάρτητο Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης.

GDPR ProΕναρμόνιση επιχειρήσεων με τον κανονισμό GDPR

Η GDPR Pro, σε συνεργασία με την Motive Συμβουλευτική, υλοποιεί έργα εναρμόνισης επιχειρήσεων - οργανισμών με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Επισκεφτείτε το site