Αρκαδίας 2 ΤΚ:11526 Αθήνα,Φράγκων 12 ΤΚ: 54626 Θεσσαλονίκη

+30 2106850499,+30 2310 541017, info@motive.com.gr

Επιδοτήσεις

Η Motive Συμβουλευτική αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών για τη μελέτη, σύνταξη και υποβολή φακέλων για επενδυτικά προγράμματα, τα οποία αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο ανάπτυξης και αύξησης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων/ οργανισμών:

-Αναπτυξιακός Νόμος

-Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα: Επιχειρησιακά Προγράμματα (Ανταγωνιστικότητα, Ψηφιακή Σύγκλιση, κλπ), Περιφερειακά Προγράμματα ΠΕΠ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες LEADER, INTERREG, κλπ.

Επιπλέον, οι σύμβουλοι επιχειρήσεων ΕΣΠΑ της εταιρείας αναλαμβάνουν την υποστήριξη και συνεχή παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων μέχρι την σύνταξη της τελικής έκθεσης ολοκλήρωσης και την εκταμίευση του συνόλου της επιχορήγησης.

Η Motive Συμβουλευτική αναλαμβάνει να σας ενημερώσει άμεσα και έγκυρα για τη δυνατότητα συμμετοχής σας σε κάποιο πρόγραμμα επιδότησης.

Εάν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για όλα τα νέα των επιδοτήσεων, καθώς και για άλλα νέα του επιχειρηματικού χώρου μπορείτε να εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο εισάγοντας απλά το e-mail σας στη φόρμα του Newsletter, επιλέγοντας subscribe και submit.

Όλες οι πληροφορίες που θα κοινοποιήσετε στη Motive Συμβουλευτική είναι απολύτως εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν από την εταιρία με αποκλειστικό σκοπό για την έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωσή σας σχετικά με τα προγράμματα επιδότησης.

Ενημερωθείτε άμεσα για τις:

Τρέχουσες Επιδοτήσεις

Αναμενόμενες Επιδοτήσεις

Παλαιότερες Επιδοτήσεις

GDPR ProΕναρμόνιση επιχειρήσεων με τον κανονισμό GDPR

Η GDPR Pro, σε συνεργασία με την Motive Συμβουλευτική, υλοποιεί έργα εναρμόνισης επιχειρήσεων - οργανισμών με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Επισκεφτείτε το site