Αρκαδίας 2 ΤΚ:11526 Αθήνα,Φράγκων 12 ΤΚ: 54626 Θεσσαλονίκη

+30 2106850499,+30 2310 541017, info@motive.com.gr

Σύστημα Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας – ISO 45001

Η βελτίωση της ασφάλειας και της υγιεινής της εργασίας έχει αρχίσει τα τελευταία χρόνια να αποκτά ιδιαίτερη σημασία. To σύστημα προδιαγραφών ISO 45001 είναι ένα διεθνές πρότυπο διαχείρισης προδιαγραφών  που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια στην λειτουργία των επιχειρήσεων και ορίζει τις απαραίτητες απαιτήσεις για τη δημιουργία ενός υγιούς επαγγελματικού περιβάλλοντος εργασίας και επιτρέπει τη διαχείριση των επαγγελματικών κινδύνων με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας της επιχείρησης, αλλά και της κοινωνικής της ευθύνης.

 πλεονεκτήματα από την εφαρμογή του συστήματος έγκειται στα εξής:
  • Βελτίωση των συνθηκών εργασίας και αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων
  • Συνεχής βελτίωση της λειτουργίας της επιχείρησης μειώνοντας τους επαγγελματικούς κινδύνους του προσωπικού
  • Βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης απέναντι στους πελάτες και το προσωπικό της
  • Ικανότητα αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών

Η Μotive Συμβουλευτική  με εξειδικευμένους συμβούλους επιχειρήσεων αναλαμβάνει την πλήρη οργάνωση της εταιρείας βάσει του προτύπου  ISO 45001 και την προετοιμασία της για την πιστοποίηση από Ανεξάρτητο Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης

GDPR ProΕναρμόνιση επιχειρήσεων με τον κανονισμό GDPR

Η GDPR Pro, σε συνεργασία με την Motive Συμβουλευτική, υλοποιεί έργα εναρμόνισης επιχειρήσεων - οργανισμών με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Επισκεφτείτε το site