Φράγκων 12 ΤΚ: 54626 Θεσσαλονίκη, Ερμού 56 ΤΚ:10563 Αθήνα

+30 2310 541017,+30 213 0994115 info@motive.com.gr

Links

Η Motive  Συμβουλευτική σας προσφέρει μία λίστα από χρήσιμους συνδέσμους για την αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών.

Υπουργεία

Γενικές Γραμματείες

Φορείς Διαχείρισης Προγραμμάτων

Επιμελητήρια

Περιφέρειες