Αρκαδίας 2 ΤΚ:11526 Αθήνα,Φράγκων 12 ΤΚ: 54626 Θεσσαλονίκη

+30 2106850499,+30 2310 541017, info@motive.com.gr

Σύστημα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων – ISO 22000 (HACCP)

Η ασφάλεια τροφίμων είναι πολύ σημαντική προϋπόθεση για την παραγωγή και τη διάθεση τροφίμων στην αγορά και τους καταναλωτές. Το πρότυπο ISO 22000:2005 αποτελεί το νέο σύστημα διασφάλισης που αφορά αποκλειστικά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τροφίμων.

Το νέο πρότυπο έχει ως στόχο την εφαρμογή των διεθνώς αποδεκτών αρχών HACCP (Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου) από τις επιχειρήσεις του κλάδου των τροφίμων ώστε να διατίθενται ασφαλή τρόφιμα στον καταναλωτή. Εντοπίζει σε κάθε στάδιο τους πιθανούς κινδύνους, διερευνά τις πιθανές αιτίες και τα αναμενόμενα αποτελέσματα και καθιστά τους αναγκαίους μηχανισμούς ελέγχου.

Εφαρμόζοντας λοιπόν κάθε οργανισμός αυτό το σύστημα και τις απαιτήσεις που προδιαγράφει το σχετικό πρότυπο για ένα σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων (ΣΔΑΤ), καταδεικνύει τη ικανότητά του στον έλεγχο των κινδύνων και διασφαλίζει την ασφάλεια των τροφίμων που παρέχει στον καταναλωτή.

Η Μotive Συμβουλευτική  με εξειδικευμένους συμβούλους επιχειρήσεων αναλαμβάνει την πλήρη οργάνωση της εταιρείας βάσει του προτύπου  ISO 22000 και την προετοιμασία της για την πιστοποίηση από Ανεξάρτητο Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης.

GDPR ProΕναρμόνιση επιχειρήσεων με τον κανονισμό GDPR

Η GDPR Pro, σε συνεργασία με την Motive Συμβουλευτική, υλοποιεί έργα εναρμόνισης επιχειρήσεων - οργανισμών με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Επισκεφτείτε το site