Φράγκων 12 ΤΚ: 54626 Θεσσαλονίκη, Ερμού 56 ΤΚ:10563 Αθήνα

+30 2310 541017,+30 213 0994115 info@motive.com.gr

Σύστημα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων – ISO 22000 (HACCP)

Η ασφάλεια τροφίμων είναι πολύ σημαντική προϋπόθεση για την παραγωγή και τη διάθεση τροφίμων στην αγορά και τους καταναλωτές. Το πρότυπο ISO 22000:2005 αποτελεί το νέο σύστημα διασφάλισης που αφορά αποκλειστικά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τροφίμων.

Το νέο πρότυπο έχει ως στόχο την εφαρμογή των διεθνώς αποδεκτών αρχών HACCP (Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου) από τις επιχειρήσεις του κλάδου των τροφίμων ώστε να διατίθενται ασφαλή τρόφιμα στον καταναλωτή. Εντοπίζει σε κάθε στάδιο τους πιθανούς κινδύνους, διερευνά τις πιθανές αιτίες και τα αναμενόμενα αποτελέσματα και καθιστά τους αναγκαίους μηχανισμούς ελέγχου.

Εφαρμόζοντας λοιπόν κάθε οργανισμός αυτό το σύστημα και τις απαιτήσεις που προδιαγράφει το σχετικό πρότυπο για ένα σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων (ΣΔΑΤ), καταδεικνύει τη ικανότητά του στον έλεγχο των κινδύνων και διασφαλίζει την ασφάλεια των τροφίμων που παρέχει στον καταναλωτή.

Η Μotive Συμβουλευτική  με εξειδικευμένους συμβούλους επιχειρήσεων αναλαμβάνει την πλήρη οργάνωση της εταιρείας βάσει του προτύπου  ISO 22000 και την προετοιμασία της για την πιστοποίηση από Ανεξάρτητο Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης.