Αρκαδίας 2 ΤΚ:11526 Αθήνα,Φράγκων 12 ΤΚ: 54626 Θεσσαλονίκη

+30 2106850499,+30 2310 541017, info@motive.com.gr

Ανθρώπινο δυναμικό

Οι σύμβουλοι επιχειρήσεων της Motive Συμβουλευτικής αποτελούνται από μόνιμα στελέχη τα οποία πλαισιώνονται από ένα σύνολο εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών. Η ανώτατη εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού σε συνδυασμό με τη γνώση της αγοράς και την εμπειρία στους κλάδους στους οποίους δραστηριοποιείται η Motive Συμβουλευτική αποτελούν κινητήριο μοχλό για την περαιτέρω εξέλιξη της εταιρίας.

 

Συγκεκριμένα, οι ειδικότητες του ανθρώπινου δυναμικού της Motive Συμβουλευτικής έχουν ως εξής:
  • Σύμβουλοι Ποιότητας (πρότυπα ISO)
  • Σύμβουλοι επιχειρήσεων με εξειδίκευση σε θέματα ΕΣΠΑ
  • Πληροφορικοί
  • Σύμβουλοι Οργάνωσης και Διοίκησης
  • Μηχανικοί
  • Περιβαλλοντολόγοι
  • Γεωπόνοι
  • Φοροτεχνικοί
  • Δικηγόροι
  • Οικονομολόγοι

GDPR ProΕναρμόνιση επιχειρήσεων με τον κανονισμό GDPR

Η GDPR Pro, σε συνεργασία με την Motive Συμβουλευτική, υλοποιεί έργα εναρμόνισης επιχειρήσεων - οργανισμών με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Επισκεφτείτε το site