Αρκαδίας 2 ΤΚ:11526 Αθήνα,Φράγκων 12 ΤΚ: 54626 Θεσσαλονίκη

+30 2106850499,+30 2310 541017, info@motive.com.gr

ISO 9001 Σεμινάρια

Τα πιστοποιημένα σεμινάρια απευθύνονται σε:

  • υποψηφίους Επιθεωρητές Οργανισμών Πιστοποίησης,
  • Συμβούλους, Υπεύθυνους Διαχείρισης Ποιότητας,
  • Υπευθύνους Τμημάτων,
  • Διοικητικό Προσωπικό, αλλά και
  • σε όσους θα ήθελαν να αποκτήσουν μία ολοκληρωμένη γνώση σχετικά με τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 της τρέχουσας έκδοσης 2008.

Στα σεμινάρια αναλύονται οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζονται τεχνικές επιθεώρησης πρώτου, δευτέρου και τρίτου μέρους. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, καλύπτει ορισμούς, παραδείγματα σύνταξης μη συμμορφώσεων, προγραμματισμό και υλοποίηση επιθεωρήσεων. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής εξάσκησης εξομοιώνεται η επιθεώρηση προς πιστοποίηση σε μία υποθετική εταιρεία. Τέλος μια 2ωρη γραπτή εξέταση οδηγεί στην απόκτηση εγκεκριμένου πιστοποιητικού από τον Διεθνή οργανισμό Πιστοποίησης επαγγελματιών IRCA (www.irca.org).

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα μπορούν να σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και εφαρμόζουν Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, να σχεδιάζουν και υλοποιούν Προγράμματα Βελτίωσης Ποιότητας και να επιθεωρούν Συστήματα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001. Το παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση σχετικά με το ISO 9001 και τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 19011 για επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης, σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν διαλέξεις, πρακτική εξάσκηση και ομαδική συνεργασία. Πραγματοποιείται επίσης προφορική και γραπτή εξέταση στο τέλος του προγράμματος για τους υποψήφιους επιθεωρητές, κατά την οποία εξετάζεται η γνώση των τεχνικών επιθεώρησης και πιστοποίησης Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας ως προς τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001 και ISO 19011.

Μέσω των σεμιναρίων ικανοποιούνται οι εκπαιδευτικές προϋποθέσεις για την εγγραφή επιθεωρητών (Assesors/Lead Assesors) και είναι πιστοποιημένα από: τον IRCA (αρ. πιστοποίησης Α17044) μέσω της CMC International, Αγγλίας. Διενεργείνται σε συνεργασία με την CMC International (UK). Απευθύνεται σε άτομα με εμπειρία στα Συστήματα Ποιότητας κατά ISO 9001.

Η αξία της επαγγελματικής πιστοποίησης από τον IRCA

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια ISO 9001:2008, ικανοποιούν τις εκπαιδευτικές προϋποθέσεις για την εγγραφή επιθεωρητών (Assesors/Lead Assesors) και είναι πιστοποιημένα από τον IRCA (αρ. πιστοποίησης Α17044) μέσω της CMC International, Αγγλίας.

Ο IRCA – www.irca.org (Παγκόσμιο Μητρώο Πιστοποιημένων Επιθεωρητών), είναι ο μεγαλύτερος φορέας για την πιστοποίηση επιθεωρητών για συστήματα διαχείρισης και εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο κέντρο του Λονδίνου.

Ιδρύθηκε το 1984 στα πλαίσια μιας κυβερνητικής πρωτοβουλίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας μέσω της εφαρμογής των αρχών και των πρακτικών της Ποιότητας. Για το λόγο αυτό, δημιουργήθηκε ένα σύστημα φορέων το οποίο περιλαμβάνει: το IRCA, ένα φορέα Διαπίστευσης (πλέον το Σύστημα Διαπίστευσης του Ηνωμένου Βασιλείου – UKAS), ένα ίδρυμα δημιουργίας προτύπων (το Βρετανικό Ίδρυμα για τα Πρότυπα – BSI) και έναν αριθμό διαπιστευμένων φορέων πιστοποίησης.

Από το 1984 μέχρι σήμερα, στο Μητρώο αυτό είναι εγγεγραμμένοι περισσότεροι από 35.000 επιθεωρητές από περισσότερες από 150 χώρες ανά την υφήλιο.

O IRCA είναι ο μοναδικός φορέας πιστοποίησης επιθεωρητών που αναγνωρίζεται σε όλο τον κόσμο και παραμένει η πρώτη και πιο αξιόπιστη πιστοποίηση που ζητούν οι φορείς πιστοποίησης για τους επιθεωρητές τους. Χρησιμοποιεί πρότυπες μεθόδους αξιολόγησης και πιστοποίησης των επιθεωρητών του, οι οποίες πλέον έχουν ενσωματωθεί σε βιομηχανικά πρότυπα και έχουν υιοθετηθεί και από άλλους φορείς πιστοποίησης επιθεωρητών.

Ο IRCA χορηγεί:

1. Πιστοποίηση σε επιθεωρητές συστημάτων διαχείρισης οι οποίοι μπορεί να είναι:
• σύμβουλοι οι οποίοι βοηθούν τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν συστήματα διαχείρισης (π.χ. διαχείρισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, διαχείρισης ασφαλείας τροφίμων, διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία)
• επιθεωρητές φορέων πιστοποίησης οι οποίοι διενεργούν επιθεωρήσεις σε επιχειρήσεις με βάση το ISO 9001 και άλλα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα συστημάτων διαχείρισης.
• εσωτερικοί επιθεωρητές οι οποίοι διενεργούν επιθεωρήσεις σε προμηθευτές ή στα τμήματα των δικών τους επιχειρήσεων
• quality managers

2. Έγκριση σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς, πιστοποιώντας τα σεμινάριά τους.
• Από τον IRCA έχουν πιστοποιηθεί πάνω από 90 εκπαιδευτικοί οργανισμοί. Κάθε χρόνο 50.000 άτομα από 100 χώρες και πλέον, παρακολουθούν τα σεμινάρια του IRCA.

Παράλληλα, ο IRCA προσφέρει ειδικά προγράμματα πιστοποίησης για επιθεωρητές συστημάτων ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, ασφάλειας και υγιεινής στην εργασία, ανάπτυξης λογισμικού, ασφάλειας πληροφορικής και ασφάλειας τροφίμων.

Για περισσότερες πληροφορίες www.irca.org

GDPR ProΕναρμόνιση επιχειρήσεων με τον κανονισμό GDPR

Η GDPR Pro, σε συνεργασία με την Motive Συμβουλευτική, υλοποιεί έργα εναρμόνισης επιχειρήσεων - οργανισμών με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Επισκεφτείτε το site