Αρκαδίας 2 ΤΚ:11526 Αθήνα,Φράγκων 12 ΤΚ: 54626 Θεσσαλονίκη

+30 2106850499,+30 2310 541017, info@motive.com.gr

Κατάταξη Τουριστικών Καταλυμάτων σε κατηγορίες Αστέρων ή Κλειδιών

Σύμφωνα με τον νόμο Ν.4276/2014 ΦΕΚ Α’155 και την υπουργική απόφαση 219/08-01-2015, «Έκδοση Πιστοποιητικού Κατάταξης των ξενοδοχείων και των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα», είναι υποχρέωση όλων των ξενοδοχείων και των Ε.Ε.Δ.Δ. να πιστοποιηθούν από διαπιστευμένους φορείς ότι πληρούν όλες τις  προδιαγραφές της κατηγορίας αστέρων ή κλειδιών στην οποία ανήκουν και  να έχουν στην κατοχή τους το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

Κατά τη διαδικασία κατάταξης αστέρων ή κλειδιών της ξενοδοχειακής μονάδας υπάρχει:
  • Ο κίνδυνος υποβάθμισης του καταλύματος κατά την αξιολόγηση, στην περίπτωση συγκέντρωσης ανεπαρκούς αριθμού μορίων (σύμφωνα με το νέο σύστημα κατάταξης).
  • Η δυνατότητα βελτίωσης των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών, με σκοπό τη στοχευμένη αναβάθμιση του καταλύματος.

Η Motive Συμβουλευτική, με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση σε σύνθετες συμβουλευτικές υπηρεσίες, συμβουλεύει και οδηγεί με επιτυχία την ξενοδοχειακή σας επιχείρηση στην απόκτηση της επιθυμητής πιστοποίησης  Κατηγορίας Αστέρων ή Κλειδιών, η οποία πλέον χορηγείται από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.).

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τους συμβούλους μας ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνουν:
  • Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της ξενοδοχειακής σας μονάδας βάσει των νέων απαιτήσεων.
  • Αναλυτικό report με προτάσεις για την αναβάθμιση της ξενοδοχειακής μονάδας για  την κατάταξή της στη μεγαλύτερη δυνατή κατηγορία Αστέρων ή Κλειδιών.
  • Έρευνα δυνατότητας υπαγωγής δαπανών αναβάθμισης της ξενοδοχειακής μονάδας σε πρόγραμμα επιδότησης (Αναπτυξιακός Νόμος, ΕΣΠΑ,κλπ).
  • Προετοιμασία και υλοποίηση όλων των παραμέτρων για την αναβάθμιση της ξενοδοχειακής μονάδας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής ποικίλων συστημάτων ποιότητας (ISO 9001, 14001, 22000, OHSAS18001), καθώς επίσης και μέσω διαφόρων άλλων πιστοποιήσεων όπως Ecolabel, GreenkeyEMAS.
  • Σύνταξη της αίτησης και προετοιμασία του πλήρη φακέλου  της μονάδας προς τον φορέα Πιστοποίησης.
  • Φυσική παρουσία και συμβουλευτική υποστήριξη εξειδικευμένου και πιστοποιημένου στελέχους  της εταιρείας Motive Συμβουλευτικής κατά την διάρκεια της Επιθεώρησης από τον φορέα Πιστοποίησης.
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες μετά την επιθεώρηση (για τυχόν Μη Συμμορφώσεις) και μέχρι την οριστική λήψη της Πιστοποίησης από τον φορέα.
  • Κλείσιμο της διαδικασίας κατάταξης σε κατηγορία Αστέρων ή Κλειδιών μέσω του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.).

(Η παραπάνω υπουργική απόφαση ακολουθεί τις εξής υπουργικές αποφάσεις:  216/08-01-2015 και 21185/13-10-2014 αντίστοιχα, καθώς και τις  επικαιροποιήσεις τους.)

 

GDPR ProΕναρμόνιση επιχειρήσεων με τον κανονισμό GDPR

Η GDPR Pro, σε συνεργασία με την Motive Συμβουλευτική, υλοποιεί έργα εναρμόνισης επιχειρήσεων - οργανισμών με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Επισκεφτείτε το site