Φράγκων 12 ΤΚ: 54626 Θεσσαλονίκη,Παραδείσου 14 ΤΚ:15125 Αθήνα

+30 2310 541017,+30 2106850499 info@motive.com.gr

Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ – CAF)

Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ CAF) προσφέρεται ως ένα εύκολο στη χρήση του εργαλείο, ώστε να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις του δημοσίου τομέα σε όλη την Ευρώπη να χρησιμοποιήσουν τεχνικές διοίκησης ολικής ποιότητας και να βελτιώσουν την απόδοσή τους. Σκοπός του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης είναι η καλύτερη οργάνωση του ευρύτερου δημόσιου τομέα, η εξισορρόπηση των θεσμών με τις κοινωνικές ανάγκες και η βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη. Το ΚΠΑ έχει τρεις επιμέρους στόχους τους οποίους οι σύμβουλοι επιχειρήσεων της Motive Συμβουλευικής γνωρίζουν πως να επιτεύξουν:

  • Εισαγωγή στη δημόσια διοίκηση των αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.
  • Διευκόλυνση της αυτό-αξιολόγησης μιας δημόσιας υπηρεσίας, ώστε να αποτυπωθεί επαρκώς η υφιστάμενη κατάσταση και να σχεδιαστούν δράσεις βελτίωσης.
  • Διευκόλυνση της συγκριτικής μάθησης μεταξύ των επιχειρήσεων του δημοσίου τομέα.
Motive Συμβουλευτική

GDPR ProΕναρμόνιση επιχειρήσεων με τον κανονισμό GDPR

Η GDPR Pro, σε συνεργασία με την Motive Συμβουλευτική, υλοποιεί έργα εναρμόνισης επιχειρήσεων - οργανισμών με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Επισκεφτείτε το site