Φράγκων 12 ΤΚ: 54626 Θεσσαλονίκη, Ερμού 56 ΤΚ:10563 Αθήνα

+30 2310 541017,+30 213 0994115 info@motive.com.gr

Μελέτες

Μελέτες – Motive Consulting

Οργάνωση: Η λέξη κλειδί για την σωστή δημιουργία της κάθε εταιρίας.Οι σύμβουλοι επιχειρήσεων της Motive Συμβουλευτικής αναλαμβάνουν με μεγάλη εμπειρία στον τομέα της οργάνωσης και διοίκησης την υποστήριξη επιχειρήσεων και οργανισμών στους παρακάτω τομείς:

  • Οργάνωση Πωλήσεων (Στοχοθέτηση – Εισπράξεις – Προμήθειες)
  • Επιχειρηματικές Διαπραγματεύσεις
  • Λοιπές Εξειδικευμένες Μελέτες
Motive Συμβουλευτική