Αρκαδίας 2 ΤΚ:11526 Αθήνα,Φράγκων 12 ΤΚ: 54626 Θεσσαλονίκη

+30 2106850499,+30 2310 541017, info@motive.com.gr

Μελέτες

Μελέτες – Motive Consulting

Οργάνωση: Η λέξη κλειδί για την σωστή δημιουργία της κάθε εταιρίας.Οι σύμβουλοι επιχειρήσεων της Motive Συμβουλευτικής αναλαμβάνουν με μεγάλη εμπειρία στον τομέα της οργάνωσης και διοίκησης την υποστήριξη επιχειρήσεων και οργανισμών στους παρακάτω τομείς:

  • Οργάνωση Πωλήσεων (Στοχοθέτηση – Εισπράξεις – Προμήθειες)
  • Επιχειρηματικές Διαπραγματεύσεις
  • Λοιπές Εξειδικευμένες Μελέτες
Motive Συμβουλευτική

GDPR ProΕναρμόνιση επιχειρήσεων με τον κανονισμό GDPR

Η GDPR Pro, σε συνεργασία με την Motive Συμβουλευτική, υλοποιεί έργα εναρμόνισης επιχειρήσεων - οργανισμών με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Επισκεφτείτε το site