Αρκαδίας 2 ΤΚ:11526 Αθήνα,Φράγκων 12 ΤΚ: 54626 Θεσσαλονίκη

+30 2106850499,+30 2310 541017, info@motive.com.gr

Προφίλ

Η Motive Συμβουλευτική στελεχώνεται από προσωπικό, το οποίο προέρχεται επαγγελματικά από τους χώρους της Διοίκησης, της Πληροφορικής, της Εκπαίδευσης και της Συμβουλευτικής, έχοντας μεγάλη προϋπηρεσία και γνώσεις στους παραπάνω κλάδους. Η εταιρία στηριζόμενη στην εμπειρία και το επιστημονικό υπόβαθρο των στελεχών της, δραστηριοποιείται σε μια πληθώρα υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα.

Οι σύμβουλοι επιχειρήσεων της Motive Συμβουλευτικής βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τις εξελίξεις της αγοράς, με τις προκλήσεις που οι επιχειρήσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον και είναι σε θέση να  παρέχουν καινοτόμες λύσεις σύμφωνα με τις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης.

Βασικό μέλημα της Motive Συμβουλευτική είναι η κατανόηση των αναγκών του κάθε πελάτη και η δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης μαζί του μέσα από συνεχή υποστήριξη και  επικοινωνία. Η δέσμευση της Motive Συμβουλευτικής για παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και για διαρκή βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών μέσα από διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου και συνεχούς παρακολούθησης της αγοράς, εγγυάται αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία στην παροχή των υπηρεσιών της.

Η Motive Συμβουλευτική είναι μέλος του Μητρώου Θεματικών Συμβούλων των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) του ΕΟΜΜΕΧ, το οποίο στοχεύει στην υποστήριξη των επιχειρήσεων για την υποβολή προτάσεων, καθώς και την υλοποίηση έργων που υλοποιεί ο ΕΟΜΜΕΧ και προβλέπουν την παροχή αναπτυξιακών,  οργανωτικών και διοικητικών υπηρεσιών προς τις ΜΜΕ.

GDPR ProΕναρμόνιση επιχειρήσεων με τον κανονισμό GDPR

Η GDPR Pro, σε συνεργασία με την Motive Συμβουλευτική, υλοποιεί έργα εναρμόνισης επιχειρήσεων - οργανισμών με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Επισκεφτείτε το site