Φράγκων 12 ΤΚ: 54626 Θεσσαλονίκη, Λ. Συγγρού 151 ΤΚ:17121 Αθήνα

+30 2310 541017,+30 2106850499 info@motive.com.gr

Πρόγραμμα “Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας”

Η Δράση στοχεύει στη στήριξη της λειτουργίας των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους και ενόψει της επίσημης έναρξης της τουριστικής δραστηριότητας για το 2021 υπό το καθεστώς της πανδημίας της νόσου COVID-19.

Η στήριξη των επιχειρήσεων θα πραγματοποιηθεί με την παροχή επαρκούς ρευστότητας για την επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητάς τους, μέσω της μη επιστρεπτέας ενίσχυσης μέρους του κεφαλαίου κίνησης.

Βασικά Στοιχεία Προγράμματος

Ποσό Επιδότησης


5% επί του κύκλου εργασιών του 2019 για ξενοδοχεία-καταλύματα & 2,5% επί του κύκλου εργασιών του 2019 για τουριστικά γραφεία-λεωφορεία

Ημερομηνία
Υποβολής


16/06/2021 έως 29/09/2021

Χρονοδιάγραμμα
Δράσης


Η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών έως 31.12.2021.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Η ανωτέρω προϋπόθεση συμμετοχής τεκμαίρεται ότι πληρείται για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2020 και για τις επιχειρήσεις που κατά το έτος 2019 αποδεδειγμένα βρίσκονταν σε κατασκευαστικό στάδιο και δεν είχαν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα οποιουδήποτε είδους.

Ο κύκλος εργασιών του έτους 2019 προκύπτει από το
υποβληθέν Ε3. Ως κύκλος εργασιών του έτους 2020, για τις ανάγκες της παρούσας, ορίζεται αυτός
που έχει συμπληρωθεί από το δικαιούχο στο ΠΣΚΕ και ο οποίος επιβεβαιώνεται ως προς την ορθότητα
των καταχωρηθέντων στην Υπεύθυνη Δήλωση του λογιστή της επιχείρησης από το gov.gr
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - Δικαιολογητικά συμμετοχής που επισυνάπτονται ηλεκτρονικά). Το ποσοστό
μείωσης που προκύπτει στρογγυλοποιείται στο δεύτερο ποσοστιαίο δεκαδικό ψηφίο. Η προϋπόθεση
συμμετοχής του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου τεκμαίρεται ότι πληρείται στην
περίπτωση επιχειρήσεων με έναρξη εργασιών εντός του έτους 2020, καθώς και στην περίπτωση
επιχειρήσεων που κατά το έτος 2019 αποδεδειγμένα βρίσκονταν σε κατασκευαστικό στάδιο και δεν
είχαν κατά το ως άνω έτος έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα οποιουδήποτε είδους.
Για τις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2019, ο κύκλος εργασιών του έτους
2019 συγκρίνεται με τον κύκλο εργασιών που αντιστοιχεί σε ίσο αριθμό ημερών του 2020 (συνολικός
κύκλος εργασιών 2020 δια 365 Χ αριθμός ημερών λειτουργίας έτους 2019).
Για τις επιχειρήσεις που έχουν διαχειριστική χρήση από 1 Ιουλίου έως 30 Ιουνίου, δηλώνονται και
συγκρίνονται οι κύκλοι εργασιών των χρήσεων 1.1.2019 - 31.12.19 και 1.1.2020 – 31.12.2020, όπως
προκύπτουν από τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ των διαστημάτων αυτών.

Συγκεκριμένα, για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών πριν την 01.01.2020 ο
έλεγχος γίνεται βάσει του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα, όπως αυτός αναγράφεται στο σχετικό Πεδίο
του Εντύπου Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα)
Φορολογικού έτους 2019 που υποβλήθηκε στο έτος 2020. Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών εντός
του 2020 καθώς και για επιχειρήσεις που βρίσκονταν σε κατασκευαστικό στάδιο στο έτος 2019, ο
έλεγχος γίνεται βάσει του κύριου ΚΑΔ δραστηριότητας.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

ΚΑΔ 55

ΚΑΔ 49

ΚΑΔ 79

 

Ορισμός Προβληματικών Επιχειρήσεων της παρούσας πρόσκλησης είτε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 και
βάσει των οριζόμενων στην από 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωση είτε πριν τη χορήγηση της
ενίσχυσης. Διευκρινίζεται ότι η χρηματοδότηση μπορεί να χορηγείται σε επιχειρήσεις που δεν είναι
προβληματικές και/ή επιχειρήσεις που δεν ήταν προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019, αλλά οι
οποίες αντιμετώπισαν προβλήματα ή κατέστησαν προβληματικές στη συνέχεια. Κατά παρέκκλιση των
ανωτέρω, μπορούν να χορηγηθούν ενισχύσεις σε πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις (κατά την έννοια
του παραρτήματος Ι του γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία) που ήταν ήδη
προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάγονται σε συλλογική
διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης (ή
έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης αλλά έχουν αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης κατά τη χορήγηση της ενίσχυσης βάσει της παρούσας πρόσκλησης) ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης (ή έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης αλλά δεν υπόκεινται πλέον σε σχέδιο αναδιάρθρωσης κατά τη χορήγηση της ενίσχυσης βάσει της παρούσας πρόσκλησης).

Το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που θα λάβει η λήπτρια επιχείρηση (σε επίπεδο
“δεδομένης επιχείρησης” όπως αυτή ορίζεται από την ενωσιακή νομοθεσία και νομολογία) από τη
συγκεκριμένη δράση, συναθροιζόμενο με κάθε άλλη ενίσχυση που θα έχει λάβει δυνάμει της με αρ.
19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης, όπως κάθε φορά ισχύει, με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων,
φορολογικών πλεονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων πληρωμών ή άλλες μορφές όπως επιστρεπτέες
προκαταβολές, εγγυήσεις, δάνεια και ίδια κεφάλαια, σε συνολική ονομαστική αξία δεν υπερβαίνει το
συνολικό ανώτατο όριο των 1.800.000 ευρώ, όπως ισχύει. Όλα τα αριθμητικά στοιχεία που
χρησιμοποιούνται είναι ακαθάριστα, δηλαδή προ της αφαίρεσης φόρων ή άλλης επιβάρυνσης.

Εφόσον δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και στην εμπορία γεωργικών προϊόντων, να
δεσμευτούν για τη μη μετακύλιση της λαμβανόμενης ενίσχυσης εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε
πρωτογενείς παραγωγούς και για την υποχρέωση ότι η εν λόγω ενίσχυση δεν μπορεί να καθορίζεται
με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά από τις ενδιαφερόμενες
επιχειρήσεις ή που αγοράζονται από τους πρωτογενείς παραγωγούς, εκτός εάν, στη δεύτερη
περίπτωση, τα προϊόντα είτε δεν διατέθηκαν στην αγορά είτε χρησιμοποιήθηκαν για μη διατροφικούς
σκοπούς, όπως η απόσταξη, η μεθανιοποίηση ή η λιπασματοποίηση από τις οικείες επιχειρήσεις.

Διάρκεια υλοποίησης

Η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί από την
ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών έως 31.12.2021. Τούτο θα αποδεικνύεται βάσει των
Κωδικών:

▪ 361 Αγορές και δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας
▪ 363 Λοιπές Εισαγωγές εκτός επενδυτικών αγαθών (πάγια) και
▪ 364 Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών
▪ 365 Ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών αρ. 14.2.α

των εντύπων των σχετικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την περίοδο 1/4/2021 – 31/12/2021.

Το ποσό κεφαλαίου κίνησης που αντιστοιχεί στην παρούσα δράση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 70%
του αθροίσματος των ποσών των τεσσάρων (4) κωδικών που αναφέρονται παραπάνω.

Φόρμα Επικοινωνίας

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα επιδότησης  επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 2310 541017, στο 210 6850499 στείλτε μας mail στο info@motive.com.gr, ή χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα και ένας συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας.
Γιατί να συνεργαστείτε μαζί μας;

Αναλαμβάνουμε για τους πελάτες μας όλες τις διαδικασίες σύνταξης και υποβολής του φακέλου επιδότησης στην αρμόδια υπηρεσία και επιπροσθέτως συνεχίζουμε να τους υποστηρίζουμε καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης μέχρι την σύνταξη της τελικής έκθεσης ολοκλήρωσης και την εκταμίευση του συνόλου της επιχορήγησης.
Οι Εξειδικευμένοι Σύμβουλοι που στελεχώνουν την Motive Συμβουλευτική διαθέτουν μεγάλη εμπειρία, υψηλό επιστημονικό υπόβαθρο αλλά και γνώση της αγοράς.

Ειδικότερα, βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με τις εξελίξεις της αγοράς, με τις προκλήσεις που οι επιχειρήσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον και είμαστε σε θέση να παρέχουμε καινοτόμες λύσεις σύμφωνα με τις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης

Θέτουμε ως προτεραιότητα την κατανόηση των αναγκών του κάθε πελάτη και την δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης μαζί του μέσα από συνεχή υποστήριξη και επικοινωνία. Αναλαμβάνουμε λοιπόν να σας ενημερώνουμε άμεσα και έγκυρα για νέες επενδυτικές δράσεις που μπορεί να σας ενδιαφέρουν και δεσμευόμαστε για παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας και διαρκή βελτίωσή τους.

GDPR ProΕναρμόνιση επιχειρήσεων με τον κανονισμό GDPR

Η GDPR Pro, σε συνεργασία με την Motive Συμβουλευτική, υλοποιεί έργα εναρμόνισης επιχειρήσεων - οργανισμών με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Επισκεφτείτε το site