Φράγκων 12 ΤΚ: 54626 Θεσσαλονίκη, Λ. Συγγρού 151 ΤΚ:17121 Αθήνα

+30 2310 541017,+30 2106850499 info@motive.com.gr

Πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»

Πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Βασικά Στοιχεία Προγράμματος

Eπιδοτούμενος
Προϋπολογισμός

Από 20.000 εως 200.000

Ποσοστό
Επιδότησης

Από 50% εως 65%

Ημερομηνία
Υποβολής

20/02/2019 έως 30/11/2020

Διάρκεια
Υλοποίησης

24 μήνες απ’την ημ/νία έγκρισης

Προϋποθέσεις Ένταξης

Οικονομικά στοιχεία, ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων:

Α. Επιχειρήσεις με τήρηση απλογραφικών βιβλίων:

  1. Έντυπα Ε3 με αριθμό Δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή) για τις τέσσερις (4) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης για τις οποίες έχουν υποβληθεί τα επίσημα φορολογικά έντυπα.
  2. Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ (έντυπο Φ2), με αριθμό Δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή) για τη διαχειριστική χρήση που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, για την οποία έχουν υποβληθεί τα επίσημα φορολογικά έντυπα.

Β. Επιχειρήσεις με τήρηση διπλογραφικών βιβλίων:

  1. Ισολογισμοί-αποτελέσματα χρήσης
  2. Έντυπα Ε3 με αριθμό Δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή) και για τις τέσσερις (4) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης για τις οποίες έχουν υποβληθεί τα επίσημα φορολογικά έντυπα.

Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ (έντυπο Φ2), με αριθμό Δήλωσης (ηλεκτρονική  υποβολή) για τη διαχειριστική χρήση που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, για την οποία έχουν υποβληθεί τα επίσημα φορολογικά έντυπα.

Μπορείτε να εκτυπώσετε την Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης σας μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr (με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης η οποία θα είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία της πρόσκλησης).

Επίσης μπορείτε να βρείτε τους Επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης στον παρακάτω σύνδεσμο:

Επιλέξιμοι ΚΑΔ Εργαλειοθήκης Ανταγωνιστικότητας

Η εταιρεία θα πρέπει να απασχολεί τουλάχιστον 2 άτομα πλήρους απασχόλησης το τελευταίο έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Πλήρης απασχόληση ή 1 ΕΜΕ θεωρείται η συμπλήρωση 40 ωρών εβδομαδιαίως για 12 μήνες από ένα άτομο πλήρους απασχόλησης ή από περισσότερα άτομα μερικής απασχόλησης κατά το ίδιο διάστημα(1 ΕΜΕ = 12 ανθρωπομήνες = 300 ημέρες ασφάλισης = 2.080 ανθρωποώρες)

Ο υπολογισμός των ΕΜΕ πραγματοποιείται ως κάτωθι:

  • Για εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης (8ωρο): ΕΜΕ εργαζομένου = ημέρες ασφάλισης έτους/300
  • Για εργαζόμενους με ωράριο μικρότερο των 8ωρών: ΕΜΕ εργαζομένου = ημέρες ασφάλισης μήνα Χ ώρες ανά ημέρα Χ μήνες απασχόλησης / 2080.

Στον παραπάνω υπολογισμό ΔΕ λαμβάνονται υπόψη εργαζόμενοι που κάνουν πρακτική άσκηση, που βρίσκονται σε άδεια λοχείας.

Επιδοτούμενες Δαπάνες

Γιατί να συνεργαστείτε μαζί μας;

Αναλαμβάνουμε για τους πελάτες μας όλες τις διαδικασίες σύνταξης και υποβολής του φακέλου επιδότησης στην αρμόδια υπηρεσία και επιπροσθέτως συνεχίζουμε να τους υποστηρίζουμε καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης μέχρι την σύνταξη της τελικής έκθεσης ολοκλήρωσης και την εκταμίευση του συνόλου της επιχορήγησης.

Οι Εξειδικευμένοι Σύμβουλοι που στελεχώνουν την Motive Συμβουλευτική διαθέτουν μεγάλη εμπειρία, υψηλό επιστημονικό υπόβαθρο αλλά και γνώση της αγοράς.

Ειδικότερα, βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με τις εξελίξεις της αγοράς, με τις προκλήσεις που οι επιχειρήσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον και είμαστε σε θέση να παρέχουμε καινοτόμες λύσεις σύμφωνα με τις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης

Θέτουμε ως προτεραιότητα την κατανόηση των αναγκών του κάθε πελάτη και την δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης μαζί του μέσα από συνεχή υποστήριξη και επικοινωνία. Αναλαμβάνουμε λοιπόν να σας ενημερώνουμε άμεσα και έγκυρα για νέες επενδυτικές δράσεις που μπορεί να σας ενδιαφέρουν και δεσμευόμαστε για παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας και διαρκή βελτίωσή τους.

GDPR ProΕναρμόνιση επιχειρήσεων με τον κανονισμό GDPR

Η GDPR Pro, σε συνεργασία με την Motive Συμβουλευτική, υλοποιεί έργα εναρμόνισης επιχειρήσεων - οργανισμών με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Επισκεφτείτε το site