Αρκαδίας 2 ΤΚ:11526 Αθήνα,Φράγκων 12 ΤΚ: 54626 Θεσσαλονίκη

+30 2106850499,+30 2310 541017, info@motive.com.gr

Εκπαίδευση – Σεμινάρια

Η Motive Συμβουλευτική που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη αναλαμβάνει με μεγάλη εμπειρία στον τομέα της εκπαίδευσης την υλοποίηση σύγχρονων προγραμμάτων εκπαίδευσης, σεμιναρίων και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού σε συνεργασία με την EUCAT S.A Consulting Engineers and Scientists. Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης απευθύνονται σε όλες τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς που επιθυμούν να υλοποιήσουν στρατηγικές ανάπτυξης και εκπαίδευσης προσωπικού με απώτερο στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητάς τους.

Η Motive Συμβουλευτική δραστηριοποιείται στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης με αντικείμενο:
  •  Μάνατζμεντ
  • Μάρκετινγκ
  • Πωλήσεις
  • Διαχείριση Ποιότητας
  • Οικονομική Διαχείριση
  • Επικοινωνία κλπ.
Πιστοποιημένα σεμινάρια που πραγματοποιούνται από τους συμβούλους επιχειρήσεων ISO αφορούν τις εξής ενότητες:
  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • ISO 22000
  • OHSAS 18001

 

GDPR ProΕναρμόνιση επιχειρήσεων με τον κανονισμό GDPR

Η GDPR Pro, σε συνεργασία με την Motive Συμβουλευτική, υλοποιεί έργα εναρμόνισης επιχειρήσεων - οργανισμών με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Επισκεφτείτε το site