Αρκαδίας 2 ΤΚ:11526 Αθήνα,Φράγκων 12 ΤΚ: 54626 Θεσσαλονίκη

+30 2106850499,+30 2310 541017, info@motive.com.gr

Στελέχωση ανθρώπινου δυναμικού με σύστημα αξιολόγησης

Η Motive  Συμβουλευτική εφιστά την προσοχή στην  οργάνωση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο για την επιβίωση των επιχειρήσεων.

Βασικοί στόχοι των συμβούλων της εταιρείας μας στα πλαίσια της αποτελεσματικής διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού είναι:
  • Η αναγνώριση και αποτύπωση των πραγματικών αναγκών της επιχείρησης σε ανθρώπινο δυναμικό.
  • Η δημιουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού για την διοίκηση ο οποίος έχει σαν στόχο ταυτόχρονα τόσο την ικανοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού όσο και τη συνεχή βελτίωση αυτού.
  • Η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών στην εξασφάλιση της ποιότητας – ικανοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού.
  • Η δημιουργία ενός σύγχρονου, εξελισσόμενου και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλον.

GDPR ProΕναρμόνιση επιχειρήσεων με τον κανονισμό GDPR

Η GDPR Pro, σε συνεργασία με την Motive Συμβουλευτική, υλοποιεί έργα εναρμόνισης επιχειρήσεων - οργανισμών με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Επισκεφτείτε το site