Αρκαδίας 2 ΤΚ:11526 Αθήνα,Φράγκων 12 ΤΚ: 54626 Θεσσαλονίκη

+30 2106850499,+30 2310 541017, info@motive.com.gr

Στρατηγικός Σχεδιασμός – Επιχειρηματικά Σχέδια

Η εκπόνηση ενός Στρατηγικού – Επιχειρηματικού Σχεδίου – business plan, έχει μεγάλη σημασία για την αύξηση της αποδοτικότητας μιας επιχείρησης, καθώς η  επιχείρηση αποκτά μια γενικότερη εικόνα της λειτουργίας της και έτσι είναι σε θέση να αναγνωρίζει τις ανταγωνιστικές  συνθήκες και να προετοιμαστεί τόσο για τις ευκαιρίες όσο και για τις προκλήσεις που θα συναντήσει.

Το επιχειρηματικό σχέδιο εξετάζει και προσδιορίζει τα εξής:
  •  Ποιοι είναι οι επιχειρηματικοί στόχοι της επιχείρησης
  •  Πώς οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν
  • Πώς θα χρηματοδοτηθούν
  •  Ποιος θα τους υλοποιήσει

Οι σύμβουλοι επιχειρήσεων της εταιρεία μας διαθέτοντας σημαντική εμπειρία σε έργα στρατηγικού σχεδιασμού έχουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης και να εκπονούν Επιχειρηματικά Σχέδια προσαρμοσμένα στις ειδικές ανάγκες κάθε πελάτη.

GDPR ProΕναρμόνιση επιχειρήσεων με τον κανονισμό GDPR

Η GDPR Pro, σε συνεργασία με την Motive Συμβουλευτική, υλοποιεί έργα εναρμόνισης επιχειρήσεων - οργανισμών με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Επισκεφτείτε το site