Αρκαδίας 2 ΤΚ:11526 Αθήνα,Φράγκων 12 ΤΚ: 54626 Θεσσαλονίκη

+30 2106850499,+30 2310 541017, info@motive.com.gr

Τρέχουσες Επιδοτήσεις

Τρέχουσες Επιδοτήσεις – Motive Consulting

Προκήρυξη Προγράμματος : “Ενίσχυση ανέργων για ίδρυση επιχείρησης σε τομείς της στρατηγικής RIS3 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη”

Προκήρυξη Προγράμματος : «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΕΠΙΧΕΙΡΩ»

Προκήρυξη Προγράμματος: «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΧΩΡΑΦΙ»

Προκήρυξη Προγράμματος: «Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας – ΣΕΑ»

Προκήρυξη Νέας Δράσης: Ενίσχυση Υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης

Προκήρυξη Νέας Δράσης : Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επειχειρήσεων

Προκήρυξη Νέας Δράσης: Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων 

Προκήρυξη Νέας Δράσης: Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

GDPR ProΕναρμόνιση επιχειρήσεων με τον κανονισμό GDPR

Η GDPR Pro, σε συνεργασία με την Motive Συμβουλευτική, υλοποιεί έργα εναρμόνισης επιχειρήσεων - οργανισμών με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Επισκεφτείτε το site