Αρκαδίας 2 ΤΚ:11526 Αθήνα,Φράγκων 12 ΤΚ: 54626 Θεσσαλονίκη

+30 2106850499,+30 2310 541017, info@motive.com.gr

Υπηρεσίες

Η Motive Συμβουλευτική, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα. Αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρίας αποτελεί η ανάπτυξη, εφαρμογή και υποστήριξη συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκπαίδευσης στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς.

Ειδικότερα, στις δραστηριότητες της Motive Συμβουλευτική συγκαταλέγονται:
 • Σύνταξη μελετών για την υποβολή προτάσεων για συμμετοχή σε προγράμματα επιδότησης
 • Εκπόνηση Οικονομοτεχνικών μελετών υπαγωγής σε Αναπτυξιακό Νόμο
 • Στρατηγικός σχεδιασμός επιχειρηματικών σχεδίων
 • Προγραμματισμός και διοίκηση σύνθετων έργων Οργάνωσης και Διοίκησης
 • Εκπόνηση μελετών και εφαρμογή μεθόδων ανάπτυξης και παρακίνησης του ανθρώπινου δυναμικού
 • Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού
 • Μελέτη, εφαρμογή και συντήρηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας
 • Μελέτη και εφαρμογή ανασχεδιασμού επιχειρηματικών λειτουργιών
 • Αθλητικό Marketing
 • Life & executive coaching
 • Mentoring

Η ανώτατη εκπαίδευση των στελεχών σε συνδυασμό με την γνώση της αγοράς στους παραπάνω κλάδους και την εμπειρία τους έχει δώσει το έναυσμα για την ταχεία ανάπτυξη της Motive Συμβουλευτική.

Η Motive Συμβουλευτική είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015 και ISO 27001:2013.

GDPR ProΕναρμόνιση επιχειρήσεων με τον κανονισμό GDPR

Η GDPR Pro, σε συνεργασία με την Motive Συμβουλευτική, υλοποιεί έργα εναρμόνισης επιχειρήσεων - οργανισμών με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Επισκεφτείτε το site