Φράγκων 12 ΤΚ: 54626 Θεσσαλονίκη, Λ. Συγγρού 151 ΤΚ:17121 Αθήνα

+30 2310 541017,+30 2106850499 info@motive.com.gr

Blog Posts

Προκήρυξη Πρoγράμματος «Στήριξη Ρευστότητας σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία»

Σας γνωστοποιούμε ότι εκδόθηκε ΝΕΑ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στη Δράση «Στήριξη Ρευστότητας σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία» στα πλαίσια του […]

Προδημοσίευση της Δράσης «e-λιανικό»

Προδημοσιεύτηκε νέα Δράση του ΕΠΑΝεκ με στόχο την επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας […]

Επιδότηση 100% για δημιουργία E-Shop για τα καταστήματα Λιανικής Πώλησης

Ανακοινώθηκε νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για τη δημιουργία e-shop για τα καταστήματα λιανικής πώλησης με το μέγιστο ποσό επιχορήγησης να φτάνει τις 5.000 € για την κάθε επιχείρηση. Το πρόγραμμα θα […]

Προκήρυξη Πρoγράμματος «Επιχορήγηση επιχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου»

Προκηρύχθηκε νέο πρόγραμμα «Επιχορήγηση επιχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου» με την συνολική Δημόσια Δαπάνη να ανέρχεται σε 60.000.000€.  Το ποσό κατανέμεται ενδεικτικά́ σε 50 εκατ. ευρώ́ για Μικρομεσαίες […]

Προδημοσίευση Δράσης «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” εν μέσω πανδημίας Covid-19»

Προδημοσιεύτηκε νέο πρόγραμμα του ΕΠΑνΕΚ «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” εν μέσω πανδημίας Covid-19» συνολικού προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ, Πρωταρχικός στόχος της παρούσας δράσης είναι η ενίσχυση νεοφυών […]

Επιδότηση δημιουργίας E-Shop για καταστήματα Λιανικής Πώλησης

Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκε επίσημα από την Ελληνική κυβέρνηση νέο πρόγραμμα  χρηματοδότησης μέσω του ΕΣΠΑ, το οποίο θα επιδοτεί τη δημιουργία e-shop  αποκλειστικά για τα καταστήματα λιανικής πώλησης και θα […]

5η τροποποίηση της Δράσης “Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου”

Δημοσιεύτηκε η: 5η τροποποίηση της πρόσκλησης “Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου” Στην τροποποίηση αυτή, μεταξύ άλλων: Παρατείνεται η ημερομηνία λήξης […]

5η τροποποίηση της Δράσης “Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική” των ΠΕΠ Αττικής

Δημοσιεύτηκε η: 5η τροποποίηση της πρόσκλησης “Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική” Στην τροποποίηση αυτή, μεταξύ άλλων: Παρατείνεται η ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων σε […]

Διευκρίνιση για τη συμπλήρωση των αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» που θα υποβληθούν από 01/01/2021

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να λάβουν υπόψη τους τα ακόλουθα: Για επιχειρήσεις που προτίθενται να υποβάλλουν πρόταση στη Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» από 1/01/2021, ως έτος αναφοράς για την τυπική προϋπόθεση απασχόλησης […]

3η τροποποίηση της Δράσης “Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου”

Δημοσιεύτηκε η: 3η τροποποίηση της πρόσκλησης της Δράσης “Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου” των ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου (ΕΣΠΑ 2014-2020). Για […]