Φράγκων 12 ΤΚ: 54626 Θεσσαλονίκη, Ερμού 56 ΤΚ:10563 Αθήνα

+30 2310 541017,+30 213 0994115 info@motive.com.gr

Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας (EFQM)

Οι σύμβουλοι επιχειρήσεων της Motive Συμβουλευτικής συμβάλλουν στην απόκτηση της πιστοποίησης σύμφωνα με το Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας. Προάγεται από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Διοίκηση Ποιότητας (European Foundation for Quality Management – EFQM). Πρόκειται για έναν οργανισμό που ιδρύθηκε με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών οργανισμών.

Το συγκεκριμένο μοντέλο αποσκοπεί στην ανάδειξη των ισχυρών σημείων μιας επιχείρησης. Επίσης αποσκοπεί και στον εντοπισμό των περιοχών που επιδέχονται βελτίωση, με απώτερο στόχο να επιτευχθεί η αξιολόγηση σε όλους τους τομείς της αλλά και η παροχή ποιοτικής εξυπηρέτησης των πελατών της.