Φράγκων 12 ΤΚ: 54626 Θεσσαλονίκη,Παραδείσου 14 ΤΚ:15125 Αθήνα

+30 2310 541017,+30 2106850499 info@motive.com.gr

Tag: motive consulting

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO/ΕΛΟΤ ΤΟΥ “Ε.Α.Π.”

Υλοποιήθηκαν επιτυχώς όλες οι απαραίτητες τροποποιήσεις στα ενεργά Συστήματα Διαχείρισης κατά ISO/ΕΛΟΤ του “Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου”, με στόχο την εναρμόνισή τους με την κείμενη Νομοθεσία για τα Προσωπικά Δεδομένα. Επιπλέον […]

Ανάθεση έργου υλοποίησης Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 με τη χρήση της εφαρμογής PROCESS από την MAJAR SA

Η MAJAR – ΑΦΟΙ ΜΑΤΖΑΡΙΔΗ εμπιστεύεται την Motive Συμβουλευτική για τον Σχεδιασμό, Ανάπτυξη και Εφαρμογή του Συστήματος  Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 με τη χρήση της εφαρμογής PROCESS.

Ανάθεση έργου υλοποίησης Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISMS κατά ISO 27001:2013 και PIMS κατά ISO 27701:2019 από την AXEL ACCESSORIES

Η AXEL ACCESSORIES εμπιστεύεται την Motive Συμβουλευτική για τον Σχεδιασμό, Ανάπτυξη και Εφαρμογή του Συστήματος  Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISMS κατά ISO 27001:2013 και PIMS ISO 27701:2019.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ PROCESS

Η Συμμόρφωση των Επιχειρήσεων-Οργανισμών με Διεθνή Πρότυπα και Κανονισμούς (ISO, GDPR κ.α) απαιτεί Ψηφιακό Μετασχηματισμό και ορθή χρήση όλων των τεχνολογικών εργαλείων που είναι διαθέσιμα στην παγκόσμια αγορά. Η Motive Συμβουλευτική με την πλατφόρμα Process αποτελούν τον αξιόπιστο […]