Φράγκων 12 ΤΚ: 54626 Θεσσαλονίκη, Ερμού 56 ΤΚ:10563 Αθήνα

+30 2310 541017,+30 213 0994115 info@motive.com.gr

Διαχείριση Ποιότητας

Η Motive Συμβουλευτική εξειδικεύεται σε θέματα Ποιότητας, όπως εγκατάσταση, εκπαίδευση και συντήρηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO, σε μοντέλα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και σε Διεθνή Βραβεία Ποιότητας, όπως το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας EFQM και το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης C.A.F που εισάγει στους Οργανισμούς την έννοια της Αυτοαξιολόγησης.

Οι σύμβουλοι επιχειρήσεων μας  με ειδίκευση σε θέματα διαχείρησης ποιότητας (πρότυπο ISO) αναλαμβάνουν το σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων όπως:
    •  Άλλα εξειδικευμένα συστήματα