Φράγκων 12 ΤΚ: 54626 Θεσσαλονίκη, Λ. Συγγρού 151 ΤΚ:17121 Αθήνα

+30 2310 541017,+30 2106850499 info@motive.com.gr

Αναβάθμιση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Μεσαίου Μεγέθους

Στο προσεχές διάστημα πρόκειται να προκηρυχθεί σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, πρόγραμμα που αφορά την αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους.

Πρόκειται για επιχειρήσεις που απασχολούν από 50 μέχρι 250 άτομα και έχουν κύκλο εργασιών  μέχρι 50 εκ ευρώ . Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 70 εκ ευρώ.

Motive Συμβουλευτική