Αρκαδίας 2 ΤΚ:11526 Αθήνα,Φράγκων 12 ΤΚ: 54626 Θεσσαλονίκη

+30 2106850499,+30 2310 541017, info@motive.com.gr

«ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ ΙΙ (VOUCHER)»

Από το καλοκαίρι ξεκινάει ο νέος κύκλος του προγράμματος «Ψηφιακά εργαλεία Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ)» . Για πρώτη φορά θα ενισχύονται και οι ατομικές επιχειρήσεις. Μέσα από αυτό το Πρόγραμμα, δίνεται […]

«ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) στοχεύουν στη χρηματοδότηση σημαντικών ιδιωτικών επενδύσεων, χρηματοδοτούμενων κατά τουλάχιστον με 50% από τα ίδια κεφάλαια των επενδυτών και δάνεια προερχόμενα από το […]

«Νέο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ»

Προκηρύχθηκε τo Πρόγραμμα :«Νέο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ» Βασικός σκοπός: Η έναρξη λειτουργίας του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ έχει σαν βασικό σκοπό την διευκόλυνση πρόσβασης των ΜμΕ επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση , την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους και […]

“ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 2021-2027”

Δημοσιεύτηκε η Δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 2021-2027»  Βασικός στόχος της Δράσης είναι η σύνδεση της Έρευνας και της Καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των […]

“Η Aegean Airlines αναθέτει στη Motive Συμβουλευτική την υλοποίηση Διαχειριστικών Συστημάτων κατά τα διεθνή πρότυπα ISO”

Η Aegean Airlines εμπιστεύεται τη Motive Συμβουλευτική για την υλοποίηση Διαχειριστικών Συστημάτων κατά τα διεθνή πρότυπα ISO 37001:2016, ISO 37000:2021, ISO 31000:2018  & ISO 27701:2019 Η Aegean Airlines, ένας από τους κορυφαίους αερομεταφορείς στην Ευρώπη, αναγνωρίζει […]

“ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΕΠΙΧΕΙΡΩ”

Προκηρύχθηκε το Πρόγραμμα “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΕΠΙΧΕΙΡΩ” Ηλεκτρονική Υποβολή: 12 Μαρτίου 2024 έως 31 Μαρτίου 2024 και ώρα 18:00. Προϋπολογισμός Δράσης: 176.750.000 € Διάρκεια Υλοποίησης: δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της […]

«Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Δημοσιεύτηκε η Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» Μέσα απο αυτό το Πρόγραμμα, ενισχύονται οι υπό ίδρυση και οι νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν σε επιλεγμένους ΚΑΔ […]

«Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων»

Δημοσιεύτηκε η Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» Μέσα απο αυτό το Πρόγραμμα, ενισχύονται  οι υπό ίδρυση και οι νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον κλάδο […]

«Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»

Δημοσιεύτηκε το Πρόγραμμα «Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας». Σκοπός της δράσης είναι η ανάπτυξη και διάχυση νέων τεχνολογιών, ο τεχνολογικός μετασχηματισμός των ενισχυόμενων επιχειρήσεων, η […]

Β’ Κύκλος <<Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων>>,Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022

Β’ Κύκλος <<Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων>>,Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022 Προκηρύχθηκε νέο καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022  «Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων» του οποίου ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 150.000.000€. Για την υπαγωγή στο παρόν καθεστώς […]