Φράγκων 12 ΤΚ: 54626 Θεσσαλονίκη, Λ. Συγγρού 151 ΤΚ:17121 Αθήνα

+30 2310 541017,+30 2106850499 info@motive.com.gr

Προγράμματα Περιφερειών «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19»

Προκηρύχθηκαν νέες δράσεις για την Ενίσχυση των Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 από τις περιφέρειες.

Πρωταρχικός στόχος των δράσεων είναι να παρασχεθεί στοχευμένα, δημόσια στήριξη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στην αγορά θα υπάρξει επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19.

Στο πλαίσιο αυτό, οι συγκεκριμένες δράσεις αφορούν ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που λειτουργούν στις παρακάτω περιφέρειες και που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους ανάλογα της περιφέρειας που σας ενδιαφέρει.