Φράγκων 12 ΤΚ: 54626 Θεσσαλονίκη, Λ. Συγγρού 151 ΤΚ:17121 Αθήνα

+30 2310 541017,+30 2106850499 info@motive.com.gr

5η τροποποίηση της Δράσης “Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική” των ΠΕΠ Αττικής

Δημοσιεύτηκε η: 5η τροποποίηση της πρόσκλησης “Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική”

Στην τροποποίηση αυτή, μεταξύ άλλων:

  1. Παρατείνεται η ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων σε 20/01/2021 και ώρα 15:00.
  2. Προστίθεται η παρακάτω μορφή επιχειρήσεων: Συμπλοιοκτησία.
  3. Γίνεται προσθήκη στο εδάφιο για τις ΑΜΚΕ και διαμορφώνεται ως εξής:
    «Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες (ΑΜΚΕ), Σύλλογοι/Σωματεία και Ιδρύματα, εφ όσον ισχύουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: (α) να έχουν και επιχειρηματική δραστηριότητα και (β) να υπόκεινται σε φόρο.».
  4. Διαγράφεται η παράγραφος «οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ)», σε εφαρμογή της απόφασης ΕΕ με την οποία εγκρίνεται η τροποποίηση του μέτρου.»
  5. Τροποποιείται το ανώτερο όριο χρηματοδότησης από 50.000,00 € σε 40.000,00 €.
  6. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε 200.000.000,00 €. Πέραν των 200.000.000,00 ευρώ, επιπλέον 50.000.000,00 € θα διατεθούν αποκλειστικά σε πολύ μικρές επιχειρήσεις που  απασχολούν έως και εννέα (9) άτομα προσωπικό (με βάση ΕΜΕ έτους 2019), εφ όσον αυτές πληρούν τα κριτήρια της πρόσκλησης και σύμφωνα με τη βαθμολογική τους κατάταξη.

Για περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο πρόγραμμα ενημερωθείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.