Φράγκων 12 ΤΚ: 54626 Θεσσαλονίκη, Λ. Συγγρού 151 ΤΚ:17121 Αθήνα

+30 2310 541017,+30 2106850499 info@motive.com.gr

2η τροποποίηση της Δράσης «Επιχειρηματική Ευκαιρία στη Δυτική Μακεδονία»

Δημοσιεύτηκε η: Παράταση και Δεύτερη (2η) Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στη Δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και  αποτελεσμάτων  έρευνας  και  τεχνολογίας/Επιχειρηματική  Ευκαιρία  στη  Δυτική  Μακεδονία»  στα  πλαίσια  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «Δυτική  Μακεδονία  2014‐2020»

Στην τροποποίηση αυτή μεταξύ άλλων:

Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων σε Παρασκευή 09/04/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο πρόγραμμα ενημερωθείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.