Αρκαδίας 2 ΤΚ:11526 Αθήνα,Φράγκων 12 ΤΚ: 54626 Θεσσαλονίκη

+30 2106850499,+30 2310 541017, info@motive.com.gr

Οικονομικός Μετασχηματισμός του Αγροτικού Τομέα

Προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και από την Ειδική Υπηρεσία του Ταμείου Ανάκαμψης, η Δράση «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ» με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η Δράση αφορά τoυς εξής κάτωθι τομείς του πρωτογενούς τομέα:

  1. Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων
  2. Εκσυγχρονισμός πρωτογενούς τομέα
  3. Αναδιάρθωση Καλλιεργειών
  4. Πράσινος Αργοτουρισμός
  5. Γενετική Βελτίωση Ζώων

Η Δράση θα ενισχύσει με επιχορήγηση επενδυτικά σχέδια στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών και μη προϊόντων, καθώς επίσης και τομείς της βιοτεχνίας, της χειροτεχνίας, της παραγωγής ειδών μετά την πρώτη μεταποίηση και του εμπορίου με βάση τους επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης.

Για περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο πρόγραμμα ενημερωθείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.