Αρκαδίας 2 ΤΚ:11526 Αθήνα,Φράγκων 12 ΤΚ: 54626 Θεσσαλονίκη

+30 2106850499,+30 2310 541017, info@motive.com.gr

“ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΕΠΙΧΕΙΡΩ”

Προκηρύχθηκε το Πρόγραμμα “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΕΠΙΧΕΙΡΩ”

Ηλεκτρονική Υποβολή:
12 Μαρτίου 2024 έως 31 Μαρτίου 2024 και
ώρα 18:00.
Προϋπολογισμός Δράσης:
176.750.000 €
Διάρκεια Υλοποίησης:
δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία
έκδοσης της απόφασης ένταξης της
πρότασης.
Ποσό Επιδότησης:
έως και 65%, αναλόγως του είδους της
παρέμβασης (κτίρια και μη κτιριακές
εγκαταστάσεις) και του μεγέθους της

 

Για περισσότερες πληροφορίες , πατήστε εδώ