Φράγκων 12 ΤΚ: 54626 Θεσσαλονίκη, Ερμού 56 ΤΚ:10563 Αθήνα

+30 2310 541017,+30 213 0994115 info@motive.com.gr

Παράταση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την Δράση «Ψηφιακό Άλμα»

Ανακοινώθηκε η παράταση υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ψηφιακό Άλμα» με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 16:00. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με […]

Παράταση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την Δράση «Ψηφιακό Βήμα»

Ανακοινώθηκε η παράταση υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ψηφιακό Βήμα» με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 16:00. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με […]

Προκήρυξη Προγράμματος «Ψηφιακό Βήμα»

Προκηρύχθηκε νέο πρόγραμμα στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τίτλο « Ψηφιακό Βήμα» Η Δράση στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση (ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας) των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. […]

Προκήρυξη Προγράμματος «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Προκηρύχθηκε νέο πρόγραμμα στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τίτλο «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» Βασικός  στόχος  της  δράσης  είναι  η  ενίσχυση  της  υλοποίησης  επενδυτικών  σχεδίων  […]

Προκήρυξη Προγράμματος «Επιχειρούμε Έξω»

Προκηρύχθηκε νέο πρόγραμμα στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τίτλο  «Επιχειρούμε Έξω». Η Δράση στοχεύει στην προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της […]

«Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

H Motive Συμβουλευτική υπέβαλε για εταιρείες-πελάτες της, σε σύμπραξη με ερευνητικούς οργανισμούς (Πανεπιστήμια- Ερευνητικά Κέντρα κλπ), αιτήσεις χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας «Ερευνώ […]

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας στα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων υπαγωγής  επενδυτικών σχεδίων στα 2 καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016,  «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Νέες Ανεξάρτητες […]

Isosoft Process

Η Motive Συμβουλευτική, με στόχο την υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων για την διαχείριση της ποιότητας και συμβαδίζοντας με  τις τεχνολογικές εξελίξεις, ανέπτυξε το λογισμικό Process σε συνεργασία με την εταιρία ISOSOFT. […]

Cloud Computing & ISO 20000

Cloud Software as a Service (SaaS) Το cloud computing έχει μπει δυναμικά στη ζωή μας τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και σε εργασιακό . Πολλές από τις εφαρμογές που χρησιμοποιούμε […]

Έναρξη υποβολών αιτήσεων υπαγωγής στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο (4399/2016)

Στις 19/10/216 ξεκίνησαν οι υποβολές αιτήσεων υπαγωγής στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο (4399/2016). Οι υποβολές αφορούν τα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα»,  «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού», «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους». Για τα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» […]