Φράγκων 12 ΤΚ: 54626 Θεσσαλονίκη, Λ. Συγγρού 151 ΤΚ:17121 Αθήνα

+30 2310 541017,+30 2106850499 info@motive.com.gr

Επιδότηση εως 100.000 € ανά επιχείρηση για την Επανεκκίνηση της Εστίασης

Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκε επίσημα από την Ελληνική κυβέρνηση νέο πρόγραμμα  χρηματοδότησης μέσω του ΕΣΠΑ, για την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις εστίασης με σκοπό την αγορά πρώτων υλών για τους 2-3 πρώτους μήνες […]

2η τροποποίηση της Δράσης «Επιχειρηματική Ευκαιρία στη Δυτική Μακεδονία»

Δημοσιεύτηκε η: Παράταση και Δεύτερη (2η) Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στη Δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και  αποτελεσμάτων  έρευνας  […]

slide

1η τροποποίηση της Δράσης “e-Λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος”

Δημοσιεύτηκε η: Παράταση και Πρώτη (1η) Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «e-Λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και […]

Προκήρυξη Προγράμματος «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19»

Προκηρύχθηκε νέο πρόγραμμα «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19» με την συνολική Δημόσια Δαπάνη να ανέρχεται σε 60.000.000 €. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από […]

Προκήρυξη Προγράμματος «e-Λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος»

Δημοσιεύτηκε νέα Δράση του ΕΠΑΝεκ με στόχο την επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της […]

Προκήρυξη Προγράμματος «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας/Επιχειρηματική Ευκαιρία στη Δυτική Μακεδονία»

Σας γνωστοποιούμε ότι προκηρύχθηκε νέο πρόγραμμα «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας/Επιχειρηματική Ευκαιρία στη Δυτική Μακεδονία» με τον συνολικό διαθέσιμο προϋπολογισμό της Δράσης να ανέρχεται […]

Προκήρυξη Πρoγράμματος «Στήριξη Ρευστότητας σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία»

Σας γνωστοποιούμε ότι εκδόθηκε ΝΕΑ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στη Δράση «Στήριξη Ρευστότητας σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία» στα πλαίσια του […]

Προδημοσίευση της Δράσης «e-λιανικό»

Προδημοσιεύτηκε νέα Δράση του ΕΠΑΝεκ με στόχο την επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας […]

Επιδότηση 100% για δημιουργία E-Shop για τα καταστήματα Λιανικής Πώλησης

Ανακοινώθηκε νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για τη δημιουργία e-shop για τα καταστήματα λιανικής πώλησης με το μέγιστο ποσό επιχορήγησης να φτάνει τις 5.000 € για την κάθε επιχείρηση. Το πρόγραμμα θα […]

Προκήρυξη Πρoγράμματος «Επιχορήγηση επιχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου»

Προκηρύχθηκε νέο πρόγραμμα «Επιχορήγηση επιχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου» με την συνολική Δημόσια Δαπάνη να ανέρχεται σε 60.000.000€.  Το ποσό κατανέμεται ενδεικτικά́ σε 50 εκατ. ευρώ́ για Μικρομεσαίες […]