Φράγκων 12 ΤΚ: 54626 Θεσσαλονίκη,Παραδείσου 14 ΤΚ:15125 Αθήνα

+30 2310 541017,+30 2106850499 info@motive.com.gr

Αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ενίσχυση ΠΜΜΕ Αττικής λόγω Covid19» των ΠΕΠ Αττικής

Αναρτήθηκε ο τελικός πίνακας με το σύνολο των επιχειρήσεων που θα λάβουν μη επιστρεπτέα χρηματοδότηση, από το πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19».

O Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης υπέγραψε την απόφαση έγκρισης του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της Δράσης.

9.617 επιχειρήσεις της Αττικής ενισχύονται με μη επιστρεπτέα χρηματοδότηση ύψους 250.104.325 ευρώ.

Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να διαβάσετε την αναλυτική ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής:

Ανακοίνωση Περιφέρειας Αττικής (07.06.2021)