Φράγκων 12 ΤΚ: 54626 Θεσσαλονίκη,Παραδείσου 14 ΤΚ:15125 Αθήνα

+30 2310 541017,+30 2106850499 info@motive.com.gr

Νέα εφαρμογή “PROCESS”

H Motive Business Consulting με 20ετή  εμπειρία και εξειδίκευση σε συστήματα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ανέπτυξε μια πλήρως αυτοματοποιημένη πλατφόρμα σχεδιασμού, εφαρμογής και ελέγχου διαχειριστικών συστημάτων κατά τα διεθνή πρότυπα ISO.

 

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, Quality, HR και IT Managers Εταιριών και Διοίκηση έχουν την δυνατότητα να αυτοματοποιήσουν διεργασίες και  να ψηφιοποιήσουν λειτουργίες που απαιτούν τα διεθνή πρότυπα ISO.

Η εφαρμογή Process διακρίνεται για το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρει, το οποίο ψηφιοποιεί όλες τις διεργασίες και λειτουργίες των διαχειριστικών συστημάτων κατά ISO και μετατρέπει την παρακολούθηση τους σε μια ενιαία διαδικασία.

Μέσα από το επιστημονικό υπόβαθρο και την πολυετή εμπειρία στο χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών, μετουσιώνει τον σχεδιασμό και εφαρμογή των συστημάτων διαχείρισης κατά ISO σε μια ψηφιακή ενιαία διαδικασία με γνώμονα πάντα τις βέλτιστες πρακτικές παγκοσμίως για κάθε διεργασία-διαδικασία. Επιπρόσθετα, μέσω της ευελιξίας της προσβασιμότητας της εφαρμογής (web app) καθώς και της μεγάλης συνδεσιμότητας τις σουίτες τύπου Microsoft Office ο κάθε χρήστης μπορεί εύκολα να εισάγει και να εξάγει τα απαραίτητα δεδομένα που απαιτούνται ανά πάσα στιγμή.

Βασικό μέλημα είναι η κατανόηση των αναγκών του κάθε πελάτη και η δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης μαζί του μέσα από συνεχή υποστήριξη και επικοινωνία. Η δέσμευση μας για παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και για διαρκή βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών μέσα από διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου και συνεχούς παρακολούθησης των τάσεων της διεθνούς αγοράς, εγγυάται αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία της εφαρμογής.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον σύνδεσμο.