Αρκαδίας 2 ΤΚ:11526 Αθήνα,Φράγκων 12 ΤΚ: 54626 Θεσσαλονίκη

+30 2106850499,+30 2310 541017, info@motive.com.gr

“ΟΠΣΚΕ”

Από 19/1/2023 ξεκίνησε η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις επιχειρήσεις οι οποίες θα θελήσουν να χρηματοδοτηθούν από τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027.

Το ΟΠΣΚΕ εγγυάται την διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα  όλων των παρεμβάσεων προωθώντας την υγιή ασφαλή  επιχειρηματικότητα.

 Το αναβαθμισμένο ΟΠΣΚΕ εξασφαλίζει διασύνδεση με τις πλατφόρμες δημοσίων δεδομένων (taxis, ΕΡΓΑΝΗ, ΓΕΜΗ κ.ο.κ.) ενώ υπολογίζεται να υποδεχτεί τουλάχιστον 400.000 επενδυτικά σχέδια.

Μέσω του ΟΠΣΚΕ καλούνται οι επιχειρήσεις που θα θελήσουν να χρηματοδοτηθούν από τα  προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 να δημιουργήσουν το «προφίλ» τους στη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα προκειμένου να μπορούν υποβάλλουν προτάσεις στις δράσεις που άμεσα θα προκηρυχθούν.

Με τη νέα λειτουργία ανάθεσης ενεργειών καθίσταται εύκολο τόσο για το δικαιούχο όσο και για τον σύμβουλο να παρακολουθεί τις ενεργές σχέσεις που έχει στις δράσεις κρατικών ενισχύσεων ενισχύοντας τη διαφάνεια στην υποβολή προτάσεων.

Τα στελέχη της Motive Συμβουλευτικής με τεράστια εμπειρία σε προγράμματα επιδότησης αναλαμβάνουν να δημιουργήσουν το προφίλ της επιχείρησης  στη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα.