Αρκαδίας 2 ΤΚ:11526 Αθήνα,Φράγκων 12 ΤΚ: 54626 Θεσσαλονίκη

+30 2106850499,+30 2310 541017, info@motive.com.gr

Προκήρυξη Δράσης “Έξυπνη Μεταποίηση”

Δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων προς δικαιούχες επιχειρήσεις για το πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «Έξυπνη Μεταποίηση» στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Στόχος είναι η επιδότηση επενδυτικών σχεδίων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του ελληνικού βιομηχανικού οικοσυστήματος για την ενίσχυση της τεχνολογικής τους υποδομής και την αναβάθμιση του κατασκευαστικού τους εξοπλισμού με χρήση έξυπνων τεχνολογιών αιχμής με χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα: 73.227.620,00 € και η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει από 23/11/2022 έως 23/01/2023. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.