Φράγκων 12 ΤΚ: 54626 Θεσσαλονίκη

+30 2310 541017,+30 213 0994115 info@motive.com.gr

Προσφυγή της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.) στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί απευθείας μετάδοση μαθημάτων

Με ανακοίνωσή της η ΟΙΕΛΕ αναφέρεται στην διενέργεια ζωντανής μετάδοσης των μαθημάτων, η οποία παρά το γεγονός ότι κρίνεται ως αντισυνταγματική, παράνομη και παραβιάζει εγχώριες και διεθνείς συνθήκες, έχει δώσει την ευκαιρία σε ορισμένα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια να στήσουν ανάλογες υποδομές μέσα στις τάξεις.
Η ΟΙΕΛΕ δηλώνει ότι δεν θα επιτρέψει να πραγματοποιηθεί καμιά διαδικασία απευθείας μετάδοσης που παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα εκπαιδευτικών και μαθητών και καταργεί την ιδιωτικότητα της μαθησιακής διαδικασίας.
Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι θα προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για οποιοδήποτε εκπαιδευτήριο προβεί σε τέτοιες πρακτικές. Εκπαιδευτικοί και γονείς καλούνται να καταγγείλουν στην Ομοσπονδία κάθε προσπάθεια ζωντανής μετάδοσης μαθημάτων.
Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την θέση της ΟΙΕΛΕ για την απευθείας μετάδοση μαθημάτων από τα Ιδιωτικά Σχολεία εδώ.