Φράγκων 12 ΤΚ: 54626 Θεσσαλονίκη,Παραδείσου 14 ΤΚ:15125 Αθήνα

+30 2310 541017,+30 2106850499 info@motive.com.gr

Πρόγραμμα επιδότησης “Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών

Προκηρύχθηκε νέο πρόγραμμα << Ανάπτυξη Ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών >> που όποιου ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 100.000.000,00 ευρώ. Τα έργα που θα προταθούν προς ενίσχυση στο πλαίσιο του Προγράμματος μπορούν να έχουν προϋπολογισμό από €200.000,00 έως €2.000.000,00.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η ένταση της ενίσχυσης κυμαίνεται από 50% μέχρι και 70% ανάλογα με τις επιλέξιμες δαπάνες.

Σκοπός του Προγράμματος «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής παραγωγικής ικανότητας στη χώρα με νέα προϊόντα και υπηρεσίες, και η ενίσχυση της εξωστρέφειας των Ελληνικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και διάθεση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Για περισσότερες πληροφορίες για τη συγκεκριμένη Δράση ενημερωθείτε εδώ.