Φράγκων 12 ΤΚ: 54626 Θεσσαλονίκη,Παραδείσου 14 ΤΚ:15125 Αθήνα

+30 2310 541017,+30 2106850499 info@motive.com.gr

Πρόγραμμα επιδότησης “Ψηφιακά Εργαλεία MME”

Προκηρύχθηκε νέο πρόγραμμα <<Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ >> του όποιου ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 180.000.000,00 ευρώ και επιμερίζεται στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Από 0.1 έως 10 ΕΜΕ : 90.000.000,00 €
  • Από 10,01 έως 25 ΕΜΕ : 40.000.000,00 €
  • Από 25,01 έως 40 ΕΜΕ : 30.000.000,00 €
  • Από 40,01 έως 250 ΕΜΕ : 20.000.000,00 €

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η δημόσια επιχορήγηση μέσω voucher είναι το 90% του πραγματικού κόστους των προμηθευόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Σκοπός του Προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία MME» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της χώρας, που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα πατήστε τον σύνδεσμο.