Φράγκων 12 ΤΚ: 54626 Θεσσαλονίκη,Παραδείσου 14 ΤΚ:15125 Αθήνα

+30 2310 541017,+30 2106850499 info@motive.com.gr

Πρόστιμο 30.000 ευρώ επέβαλε η ΑΠΔΠΧ σε εταιρεία που πραγματοποιούσε τηλεφωνικές κλήσεις για λογαριασμό εταιρείας ενέργειας

Πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ επέβαλε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε εταιρεία που πραγματοποιούσε τηλεφωνικές κλήσεις για λογαριασμό εταιρείας ενέργειας.

Η ανεξάρτητη Αρχή επέβαλε στην Εκτελούσα την επεξεργασία πρόστιμο 30.000 ευρώ, ενώ στον Υπεύθυνο επεξεργασίας την κύρωση της επίπληξης.

Ειδικότερα, από την εξέταση της υπόθεσης προέκυψε ότι λόγω σφάλματος στην εφαρμογή της εκτελούσας την επεξεργασία πραγματοποιήθηκαν τηλεφωνικές κλήσεις σε συνδρομητές που είχαν ενταχθεί στο μητρώο 11, κατά παράβαση του άρθρου 11 του ν. 3471/2006.

Το σφάλμα προέκυψε από παράλειψη υπαλλήλου της και είναι αποτέλεσμα της έλλειψης αυτόματης διαδικασίας εξαίρεσης των συνδρομητών που έχουν ενταχθεί στο μητρώο 11.

Ο αριθμός των κλήσεων που πραγματοποιήθηκαν για λογαριασμό της Υπεύθυνης επεξεργασίας κατά το χρονικό διάστημα στο οποίο υπήρχε το συστημικό σφάλμα ήταν πάνω από 1,5 εκατομμύριο.

Ο μη αυτοματοποιημένος τρόπος ενεργοποίησης του μηχανισμού εξαίρεσης καθώς και η ευθύνη για την παράλειψη του υπαλλήλου να την ενεργοποιήσει και το μη έλεγχο αυτής ανήκει αποκλειστικά στην Εκτελούσα την επεξεργασία εταιρεία.

Η ευθύνη της υπευθύνου επεξεργασίας εταιρείας είναι να παράσχει κατάλληλα εργαλεία, αρχές και οδηγίες ώστε να αποτραπούν οι μη νόμιμες κλήσεις και αφορά την επάρκεια του ελέγχου και της εποπτείας της Εκτελούσα την επεξεργασία εταιρείας αλλά και τις ενέργειες στις οποίες προέβη μόλις έλαβε γνώση των καταγγελιών.